Механізми підтримки виробництва та споживання біометану

14/08/2019

Розвиток виробництва біометану є результатом політичної волі та надійних, тривалих механізмів фінансової підтримки та інвестиційних субсидій, оскільки в сучасних ринкових умовах біометан не може конкурувати з природним газом. Багато європейських країн вже створили механізми підтримки біометану.

Використання біометану для громадського транспорту в Швеції

У різних країнах застосовуються різні механізми підтримки розвитку біометанових технологій. Ці механізми діють в різних точках ланцюга створення вартості біометану. Піонерами у цьому напрямку були Німеччина та Швеція. Німеччина активно використовувала з 2000 по 2014 рік стимулювання зеленим тарифом на електроенергію, вироблену з біогазу, додаткові бонуси за збагачення біогазу до якості природного газу та використання енергетичних культур (кукурудзяний силос). Швеція з самого початку стимулювала використання біометану в якості моторного палива. З цією метою використання біометану звільняється від податків на вуглець та енергію. В останні роки виробництво біометану активно розвивається у Франції, Італії, Данії, Великобританії та Нідерландах.

Національні схеми підтримки включають такі заходи, як фіксовані тарифи на вироблений біометан або електроенергію з нього (FIT), інвестиційну підтримку, системи квот або стимулюючу податкову політику (Табл. 1). Крім фінансової підтримки, можливі стимулюючі заходи щодо ліцензування та правових аспектів для зменшення ризиків проекту.

Таблиця 1 – Національні схеми підтримки біометану в ЄС

З комерційної точки зору, європейську систему підтримки біометану можна розділити на три основні сфери застосування:

1. Національні системи підтримки

  • FIT з виробництва біометану
  • FIT з виробництва електроенергії

2. Системи підтримки транспортного сектору

  • Квоти
  • Сертифікати
  • Податкові пільги

3. Добровільний ринок – вимоги використання відновлюваного газу кінцевими споживачами.

Фіксований тариф (Feed-in-Tariff)

Фіксований тариф (FIT) це найпопулярніший інструмент для збільшення виробництва біометану, цю систему пропонують принаймні 18 країн Європи.

Різні системи підтримки використовують різні підходи: FIT на біометан або на електроенергію, що вироблена з біометану, бонуси до ринкової ціни та ін. Кожна країна має власну національну систему підтримки, наприклад, у Німеччині до 2014 року працював закон про відновлювані джерела енергії (EEG), який різко збільшив обсяг ринку. Приклади деяких країн щодо тарифів на електроенергію та біометан наведені в Таблиці 2.

Таблиця 2 – Приклади FIT для електроенергії та біометану в країнах ЄС

Транспортний сектор

Заправка біометаном легкового автомобіля в Нідерландах (фото автора)

Швейцарія, Австрія та Швеція надають звільнення від сплати податку на природний газ у разі використання біометану. Великобританія та Нідерланди використовують квоти на основі енергетичної цінності палива. Німеччина є єдиною країною, яка має впроваджену систему контролю зниження викидів ПГ на моторному паливі з БМ.
Новий указ Міністерства Італії про заохочення біометану та сучасного (advance) біопалива на транспорті на період 2018-2022 рр. (Указ про біометан) спрямований на просування БМ та сучасних біопалив для збільшення частки відновлюваних видів палива в транспортній галузі (9% біопалива до 2022 р.).

Указ запроваджує схему підтримки ВМ, що подається в мережу для використання в транспортній галузі. За період з 2018 по 2022 рік він виділяє 4,7 мільярда Євро і покриває максимальну кількість 1,1 млрд м³/рік виробництва БМ. Ця схема фінансується за рахунок постачальників моторного палива під їх зобов’язання щодо долі біопалива (9% біопалива до 2022 року, включаючи 1,39% біометану та 0,46% іншого сучасного біопалива). Таким чином BM займає 75% в структурі сучасного біопалива.

Добровільний ринок

Обсяги добровільного продажу сертифікатів біометану зростають у всій Європі з 2016 року. Найбільш значні обсяги торгуються на добровільному ринку dena-Registry (Німеччина, Швейцарія, Данія, Швеція, Угорщина). Іншим прикладом є торгівля Вертогас (Vertogas) між Нідерландами та скандинавськими країнами.

Можливі механізми підтримки виробництва та споживання біометану в Україні

В Україні є передумови для розробки будь-якого з перерахованих вище підходів. У країні запроваджена система зелених тарифів на електроенергію з відновлюваних джерел енергії, є інфраструктура для використання природного газу в якості моторного палива, є гостра необхідність заміни імпортного природного газу та регулювання ринку електроенергії через швидке зростання сонячної та вітроенергетичної потужності.

Тому потенційно можлива розробка механізмів стимулювання виробництва та споживання біометану з урахуванням наступних варіантів:

  • стимулюючий тариф на електроенергію, вироблену з БМ у разі використання принаймні 60% виробленої теплоти або на електроенергію, вироблену з БМ у години пікового навантаження;
  • встановлення фіксованого стимулюючого тарифу на біометан, що подається в мережу природного газу;
  • підтримка використання стисненого природного газу (СПГ) та біометану (СБМ) як моторного палива для вантажного й громадського транспорту та сільськогосподарської техніки.

Останнє має включати разом зі стимулюючими тарифами на паливо підтримку використання транспортних засобів, наприклад, автобусів та вантажівок, що працюють на СПГ/СБМ. Крім того, інфраструктура країни повинна включати достатню кількість заправних станції для СПГ/СБМ і, можливо, станції для зріджених ПГ/БМ.

Не всі згадані вище заходи є однаково доступними для України в умовах слабкої економіки. Однак, державна підтримка розвитку БМ потребує запровадження державних цілей та зобов’язань щодо частки відновлюваної енергії, особливо для транспортного сектору, скорочення викидів CO2 тощо.

Це можна зробити застосовуючи принципи директиви REDII, зокрема:

  • зобов’язання виробників та постачальників бензину та дизельного палива забезпечити обов’язкову частку біометану в обсязі використання цих викопних палив;
  • введення прогресивного податку на викиди CO2.

Національна енергетична стратегія повинна включати розвиток БМ та певні цілі щодо частки відновлюваних видів палива в транспортному секторі (наприклад, 5-10% до 2030 року) та кількості заправних станції для СПГ/СВМ.

Автор: Юрій Матвєєв

Читайте також:
Економічні передумови виробництва та використання біометану при виробництві електричної/теплової енергії в Україні
Економічні передумови виробництва та використання біометану як моторного палива в Україні
Вартість збагачення біогазу до біометану
Потенціал виробництва біометану в Україні
Потенційні ринки споживання біометану в Україні
Прогноз виробництва біометану в Європі
Виробництво біометану в Європі у 2011-2017 рр.