Економічні передумови виробництва та використання біометану як моторного палива в Україні

26/07/2019

Збагачений біогаз (біометан) може бути замінником різних видів моторних палив: стисненого природного газу (CNG), бензину, дизелю, зрідженого природного газу (LNG), зрідженого нафтового газу (LPG). Установками з подачі стисненого газу можуть бути доукомплектовані як дизельні так і бензинові авто. Багато автовиробників сьогодні вже мають в своїх модельних рядах транспортні засоби на природному газі (CNG). Наприклад, Mercedes-Benz випускає моделі як легкового, так і комерційного та вантажного транспорту, що працюють на CNG. Різні моделі на CNG пропонують також компанії Fiat, Skoda, Seat, Opel, Ford, Audi, Renault, Iveco, Scania, Volvo, Neoplan та інші.

На ринку представлені також моделі аграрної техніки на метані, наприклад, трактори New Holland та Massey Ferguson. Інтерес до використання CNG як моторного пального обумовлений цілим рядом експлуатаційних та економічних переваг, які детально описані в публікації УкрАвтоГаза . Використання стисненого або зрідженого біометану в ряді країн ЄС має також економічні, екологічні та навіть репутаційні передумови. А чи може стиснений біометан конкурувати з моторними видами пального з викопних джерел в Україні?

Порівнюючи ціни на CNG в різних країнах Європи, можна побачити, що ціна в Україні одна з найменших у світі, знаходиться в нижньому діапазоні цін (рис. 1) і складає на сьогодні 5,37 євро-центів/кВт∙год (0,51 €/м³). Найвища ціна в Швеції – 13,78 євро-центів/кВт∙год (1,31 €/м³), одному з лідерів з використання стисненого біометану на транспорті. Слід зазначити, що виробництво і споживання біометану на транспорті в різних країнах Європи, де це має місце, обовʼязково стимулюється різними фінансовими механізмами. Підвищена ціна на викопні палива, що формується додатковими екологічними податками та акцизами на викопні види палива, є фактично базовою економічною передумовою розвитку ринку біометану. Це, разом з різними видами додаткових прямих та непрямих фінансових бонусів, дозволяє надати необхідного імпульсу розвитку ринку біометану в заданому напрямку, що в свою чергу дає можливість урядам країн реалізувати власні стратегічні плани в енергетичній сфері.

Ціна на стиснений природний газ в країнах Європи (на основі даних CNG Europe ) у порівнянні з собівартістю CNG з біометану

Рис. 1 – Ціна на стиснений природний газ в країнах Європи (на основі даних [1]  CNG Europe) у порівнянні з собівартістю CNG з біометану

* – повна собівартість CNG з біометану, за оцінками БАУ для біометанового заводу потужністю 2330 нм3/год; ** – собівартість біометану за даними Європейської біогазової асоціації [2]

Собівартість стисненого біометану в Україні може складати 3,8…5,9 євро-центів/кВт∙год, в залежності від сировинної складової вартості біометану 0…2,1 євро-центів/кВт∙год, відповідно. Видно, що поточні ціни на стиснений природний газ на заправках мережі УкрАвтоГаз є порівнюваними з собівартістю виробництва стисненого біометану, втім це не дає підстав, за даних ринкових умов, вважати біометан конкурентоздатним зі СПГ в Україні.

Для інвестиційної привабливості виробництва стисненого біометану з IRR на рівні 20% його ринкова ціна повинна складати принаймні 5,9…8,0 євро-центів/кВт∙год (0,57…0,77 €/м³). Окрім цього, слід розуміти, що потенціал виробництва біометану з сировинною складовою вартості, близькою до нуля, є досить обмеженим, а відтак потрібно розраховувати на широке використання більш дорогої сировини для виробництва біогазу (силос кукурудзи, пожнивні рештки).

Ціна на стиснений біометан на заправках в ряді країн ЄС є дещо вищою, ніж ціна на стиснений природний газ. Наприклад, в Естонії, при ціні на CNG 0,86 €/кг, ціна на біометан складає 0,9 €/кг (+4,7%), що при незначній різниці в теплотворній здатності обох видів пального означає практично рівну ціну на одиницю енергії. В Фінляндії, при ціні на CNG 1,21 €/кг, ціна на біометан складає 1,34 €/кг (+10,7%). Купівля більш дорогого аналогу природного газу на заправці може стимулюватись певними бонусами непрямого фінансового характеру. В Швеції, наприклад, використання біометану на транспорті субсидіюється за рахунок спеціальних переваг в оподаткуванні, окрім цього, транспорт на біометані звільняється від сплати за паркування та має інші логістичні переваги.

Якщо порівнювати собівартість виробництва стисненого біометану з вартістю рідких видів палив – бензину та дизелю, очевидною є конкурентоздатність біометану. Так, при економічно обґрунтованій ціні продажу біометану як моторного палива на рівні 6…8 євро-центів/кВт∙год, еквівалентна ціна на дизель та бензин (А-95) в Україні складає сьогодні 9,32 та 1,07 євро-центів/кВт∙год, відповідно.

Втім, при виборі між біометаном та природним газом, власник авто в Україні радше за все віддасть перевагу останньому, оскільки уже існує мережа заправних станцій АГНКС на природному газі, ціна на який є помітно нижчою, ніж економічно обґрунтована ціна продажу стисненого біометану. При цьому, ніяких додаткових переваг чи стимулів для заправки авто біометаном наразі не існує.

Очевидною є необхідність розробки та впровадження в Україні механізмів фінансового та інших видів стимулювання виробництва та споживання біометану як моторного палива. Варто скористатись досвідом країн, де біометан на транспорті активно розвивається (Швеція, Фінляндія, Італія, Швейцарія).

Існуючі Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 р. та Енергетична стратегія України до 2035 р. не містять в собі жодних згадок про біометан як такий, та на транспорті зокрема. Як відновлювані види моторних палив останнім часом активно лобіюється споживання біоетанолу та біодизелю, без акцентування окремої уваги на біометані як виді моторного палива.

Державна підтримка розвитку БМ вимагає введення державних цілей і зобов’язань щодо частки використання біометану для транспортного сектору. Національна енергетична стратегія повинна включати цілі розвитку БМ (наприклад, 5-10% до 2030 року), а також визначати кількість заправних станцій, що працюють на біометані.

В рамках цього підходу урядові постанови можуть ввести схему підтримки для БM, що подається в газові мережі для подальшого використання в транспортному секторі. Схема може фінансуватися постачальниками палива в рамках зобов’язань щодо забезпечення частки біометану / відновлюваного палива.

Схема може працювати з використанням сертифікатів на виробництво / споживання відновлюваного палива. Для впровадження схеми потрібно розробка технічних вимог і державних стандартів на біометан, який використовується в якості моторного палива.

Впровадження механізмів, що стимулюють виробництво і споживання біометану, вимагає також розробки та впровадження національного реєстру біометану.

Автор: Петро Кучерук

[1] В перерахунку прийнято густину природного газу 0.7 кг/нм3 та нижчу теплотворну здатність 9,5 кВт∙год/нм3

[2] Biomethane in transport /EBA, 2016