Прогноз виробництва біометану в Європі

26/06/2019

Європейська Біогазова Асоціація (ЄБА), згідно даних проекту GreenGasGrids, прогнозує прискорене зростання виробництва біометану, в структурі загального виробництва біогазу, в Європі до 2030 року  (Рис.1). Згідно прогнозу, у 2020 році 26% біогазу буде збагачуватися до якості природного газу. При цьому буде отримано 6.5 млрд м³ біометану.

У 2030 році частка збагаченого біогазу відповідно до прогнозу ЄБА має зрости до 37.5% (18 млрд м³). Для того, щоб плани на 2020 рік були виконані біометановий ринок повинен зростати зі швидкістю 50%/рік щодо показника, досягнутого наприкінці 2017 року (1.94 млрд м³). У свою чергу, перехід від 2020 до 2030 року потребуватиме зростання на рівні 10.7%/рік.

Рис. 1 – Прогноз розвитку біогазового ринку в Європі до 2030 року (ЄБА)

У плані розвитку, який був підготовлений Європейською мережею операторів газових мереж (European Network of Transmission System Operators for Gas: Ten-Year Network Development Plan 2017 ), опублікованому в 2017 році, наводяться різні сценарії розвитку виробництва та подачі біометану в газові мережі (Рис.2). Розглянуто три основні сценарії: повільний (Slow Progress), середній (Blue Transition) та еволюційно-революційний (Green Revolution/Evolution). За умови реалізації останнього, найбільш оптимістичного сценарію, виробництво біометану в 2030 році в Європі може досягти 17 млрд м³, що цілком узгоджується з наведеними вище прогнозами ЄБА, а в 2037 році виробництво біометану може досягти вже 25 млрд м³. Однією з умов реалізації даного сценарію є швидке зростання податку на СО2.

На верхній частині малюнка показано власне виробництво природного газу в Європі, яке після 2022 року почне знижуватися. Такі тенденції можуть призвести до того, що в 2037 року половина власного європейського газу буде забезпечена за рахунок виробництва біометану.

Рис. 2 – Потенціал подачі біометану в газові мережі для трьох сценаріїв розвитку ринку в порівнянні з власним виробництвом природного газу в Європі. (Джерело: TYNDP 2017 – ENTSOG)

Особливо цікава в зв’язку з цим інформація для окремих країн. На Рис. 3 наведена розбивка виробництва біометану (БМ) по країнам за даними національних операторів газових мереж. За цими даними європейське лідерство з виробництва біометану вже через кілька років буде за Італією. Значним буде внесок Нідерландів, Франції, Великобританії. Сумарна частка всіх інших країн, включаючи і сучасного лідера – Німеччину – не перевищуватиме 10%. Передбачається, що якщо законодавча підтримка біометану в Німеччині не зміниться, її наздожене навіть непорівняна за розмірами Данія.

Рис. 3 – Прогноз виробництва біометану в Європі в розбивкою по країнам
(Джерело: TYNDP 20p17 – ENTSOG)

Італія

Швидке зростання біометану в Італії буде забезпечено комбінацією декількох факторів (про це докладніше в наших наступних публікаціях). В країні стимулюється насамперед використання біометану на транспорті. Уже сьогодні в Італії існує розвинена інфраструктура використання газу в якості моторного палива. Понад мільйон легкових автомобілів і 3300 автобусів використовують метан як паливо. В Італії функціонує 250 заправних станцій на стислому (CNG) і 22 станції на зрідженому метані (LNG). Національна енергетична стратегія країни передбачає будівництво 2400 CNG і 800 LNG станцій до 2030 року.

Франція

Франція підтримує виробництво і подачу біометану в газові мережі незалежно від його подальшого використання. Передбачається, що в 2023 році виробництво біометану в країні складатиме 8 ТВт∙год (800 млн м³), а в 2030 році – близько 90 ТВт∙год (9 млрд м³) або третину споживання природного газу (Рис. 4). Цікаво, що при цьому 7 млрд м3 має бути забезпечене за допомогою процесів ферментації, 2 млрд м³ за допомогою термічної газифікації і подальшої метанізації синтез-газу, а ще близько 200 млн м³ за рахунок отримання водню за допомогою електролізу з подальшим отриманням метану з водню і вуглекислого газу.

Рис. 4 – Прогноз виробництва біометану во Франції

Данія

Данія розглядає біометан як повноцінний замінник природного газу. Уже в 2025 році виробництво біометану і природного газу в країні зрівняються (Рис. 5), а в 2035 році біометан в Данії повністю замінить природний газ.

Рис. 5 – Прогноз виробництва біометану і споживання природного газу/біометану в Данії

Данія розвиває концепцію стійких енергетичних мереж, яка об’єднує електричні та газові мережі, а також систему централізованого теплопостачання.

Біометан є поновлюване і постійне в часі джерело енергії з можливістю накопичення в газових мережах. Ці особливості дозволяють розглядати його в якості важливого компонента енергетичної системи і регулятора енергії сонця і вітру.

Автор: Юрій Матвєєв

Читайте також: Виробництво біометану в Європі у 2011-2017 рр.