Потенційні ринки споживання біометану в Україні

05/07/2019

У Німеччині – головному ринку виробництва і споживання біометану – 88% виробленого в 2017 році біометану було використано на ТЕЦ для комбінованого виробництва електроенергії і тепла, 5% – для теплопостачання і тільки близько 5% на транспорті (Рис. 1). Використання біометану в хімічній промисловості і для експорту в інші європейські країни відіграє в Німеччині другорядну роль (2%), але має високий потенціал розвитку.

Рис. 1 – Використання біометану в Німеччині у 2017 році, в ГВт∙год та % от загальної кількості
Джерело: Dena, Berlin, July 2018

Біометан можна використовувати у всіх двигунах, що працюють на природному газі. На ринку представлено безліч сучасних газових двигунів для автомобілів, важких транспортних засобів, кораблів і поїздів, які можуть працювати на біометані. Більшість виробників автомобілів пропонують моделі, що працюють на стислому метані. Існує також можливість переобладнати автомобіль з бензиновим двигуном для роботи на газі. Приблизно 10% виробленого в Європі біометану використовується в якості моторного палива, перш за все в таких країнах, як Швеція, Німеччина, Фінляндія, Швейцарія, Ісландія (Таблиця 1).

Таблиця 1 – Країни з великої долею використання біометану на транспорті (2015)
Джерело: EBA Statistical Report 2016Таким чином, в європейських країнах реалізуються різні підходи до розвитку ринків виробництва і споживання біометану.

Доцільність виробництва і використання біометану в Україні полягає в:

1. Можливості збільшення власного виробництва аналога природного газу, заміщенні імпортованого природного газу, зменшенні ступеня енергетичної залежності.
2. Створенні альтернативи викопним видам транспортного палива, заміщенні імпортованих нафтопродуктів – бензину та дизельного палива.
3. Одержанні стабільного відновлюваного джерела енергії з можливістю його накопичення в газових мережах.

Виробництво біометану з біогазу пов’язано з додатковими витратами на розділення метану і вуглекислого газу. Тому одиниця енергії в біометані коштує дорожче, ніж у біогазі. З іншого боку, біогаз може використовуватися для виробництва електроенергії і тепла, в той час як для біометану відкриваються нові можливості, які в умовах України включають в себе:

  • Виробництво електроенергії та тепла з біометану з використанням газотранспортної мережі. Цей варіант дозволяє виробляти електрику та теплову енергію в безпосередній близькості від споживача і, таким чином, підвищити ефективність використання палива за рахунок ефективного використання теплової енергії принаймні в міських системах централізованого теплопостачання. Наразі біогаз в Україні використовується з ефективністю що не перевищує 50%.
  • Зберігання біометану в мережі природного газу для виробництва електроенергії при піковому навантаженні. Цей варіант дозволяє використовувати біометан в періоди максимального навантаження на енергосистему і тим самим знизити потребу в регулюванні електричної потужності, яке в Україні забезпечується переважно вугільними електростанціями. Використання біометану для цієї мети може певною мірою компенсувати недоліки відновлюваних джерел енергії з обмеженою можливістю регулювання, що швидко розвиваються, – енергії сонця і вітру.
  • Використання біометану в якості моторного палива для комунального транспорту та в сільському господарстві. Ця опція дозволяє замінити викопне моторне паливо – бензин і дизель. Це відмінна можливість для сільгоспвиробників отримувати паливо за рахунок відходів і вторинних продуктів власного виробництва. Використання біометану як палива для громадського транспорту може значно поліпшити забруднення повітря у великих містах. Використання біометану легковими автомобілями також можливо, воно популярно в деяких, в тому числі розвинених, країнах (європейський приклад – Італія).
  • Заміна природного газу біометаном. Біометан може використовуватися в будь-яких цілях в якості замінника природного газу. Таким чином можна заміщати імпортний природний газ і рідкі нафтопродукти, а також виконувати зобов’язання України щодо скорочення викидів парникових газів в рамках Паризького Угоди.
  • Експорт біометану в ЄС з використанням Національного реєстру виробництва і споживання біометану. Основною проблемою розвитку виробництва біометану в Україні є низька ціна на природний газ в порівнянні з вартістю виробництва біометану (в тому числі реалізованого в якості моторного палива). Використання можливостей Української газотранспортної системи, яка пов’язана з європейською газовою системою, і, в довгостроковій перспективі, віртуальний експорт біометану на європейський ринок, може підвищити економічну привабливість виробництва біометану в Україні.

Автор: Юрій Матвєєв

Читайте також:

Виробництво біометану в Європі у 2011-2017 рр.
Прогноз виробництва біометану в Європі