Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні

05/04/2019

Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні, Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. – Аналітична записка №21 Біоенергетичної асоціації України.

В Аналітичній записці № 21 Біоенергетичної асоціації України представлено аналіз бар’єрів, існуючих на шляху енергетичного використання агробіомаси, та запропоновано можливі шляхи їх подолання. Актуальність теми обумовлена тим, що, по-перше, в Україні є великий потенціал відходів та побічної продукції сільського господарства. По-друге, без залучення цього виду біомаси до паливно-енергетичного балансу країни неможливо досягти цілей по біоенергетиці, поставлених Енергетичною стратегією України на період до 2035 року. В запропонованих рекомендаціях по подоланню бар’єрів враховано кращий досвід країн ЄС та США.

Завантажити АЗ БАУ №21 українською
Завантажити АЗ БАУ №21 англійською