Технології збору кукурудзи та залишків кукурудзи (у тюках)

09/10/2019

Виділяють декілька технологічних схем збору кукурудзи на зерно [1]:

 1. Збирання кукурудзозбиральними комбайнами з наступною доробкою качанів на стаціонарі:
  1.1. з одночасним очищенням качанів від обгорток;
  1.2. без очищення качанів від обгорток.
 2. Збирання зернозбиральними комбайнами з кукурудзяними жатками.
 3. Збирання комбайнами зерно-стрижневої суміші.

Нині основним  способом збору врожаю товарної кукурудзи є комбайновий обмолот качанів у полі, подрібнення і розкидання зрізаної маси при використанні зернозбиральних комбайнів з кукурудзяними жатками. Такий спосіб збирання кукурудзи є найбільш економічно доцільним. Він, порівняно із збором кукурудзи в качанах, забезпечує у 1,8-2 рази зменшення затрат праці та на 20-25% – витрати палива [2]. Лише деякі господарства збирають кукурудзу в необмолочених качанах з наступним стаціонарним обмолотом, що дає можливість збору стрижнів. Це насіннєві заводи, метою вирощування кукурудзи у яких є отримання (гібридного) насіння кукурудзи як посадкового матеріалу. Збирання зерно-стрижневої суміші в Україні поки що мало розповсюджене. При збиранні кукурудзи зернозбиральними комбайнами, оснащеними кукурудзяними жатками, рослинні залишки орієнтовно перерозподіляються таким чином: стерня (10% маси зерна), залишки за жаткою (96% маси зерна) і залишки за комбайном (24% маси зерна).

При збиранні кукурудзи зернозбиральними комбайнами, оснащеними кукурудзяними жатками, рослинні залишки орієнтовно перерозподіляються таким чином: стерня (10% маси зерна), залишки за жаткою (96% маси зерна) і залишки за комбайном (24% маси зерна).

Рис. 1 Формування потоків рослинних залишків при збиранні кукурудзи  зернозбиральним комбайном [1].

Пресування біомаси у тюки завдяки ущільненню сировини у більше 4 разів сприяє підвищенню ефективності логістики та зменшує необхідні площі складів. Технологічні схеми збирання побічної продукції кукурудзи на зерно у тюках можна розділити на чотири основні типи [3]  (рис. 2):

 1. Однопрохідна схема, в якій зернозбиральний комбайн з’єднаний із прес-підбирачем, що дозволяє формувати тюки кукурудзиння одночасно із обмолотом зерна.
 2. Двопрохідна система: зернозбиральний комбайн з жаткою, що формує валок із кукурудзиння, яке далі тюкується трактором із прес-підбирачем.
 3. Трипрохідна система: зернозбиральний комбайн + трактор з мульчувачем-валкоутворювачем + трактор з прес-підбирачем великих прямокутних тюків (рулонів).
 4. Багатопрохідна система: зернозбиральний комбайн + трактор з мульчувачем + трактор з граблями + трактор з прес-підбирачем.

З цих технологій  з огляду на можливість використання для збирання кукурудзи на зерно стандартну техніку наявну у агровиробників та менший контакт біомаси із ґрунтом,  для України рекомендується використовувати трьохпрохідну систему (пункт в) на рис. 2).

a) Однопрохідна система: комбайн з прес-підбирачем.

б) Двопрохідна система: комбайн з жаткою валкоутворювачем + трактор з прес-підбирачем.

в) Трипрохідна система: комбайн + трактор з мульчувачем-валкоутворювачем + трактор з прес-підбирачем

г) Багатопрохідна система: комбайн + трактор з мульчувачем + трактор з граблями + трактор з прес-підбирачем

Рис. 2 Технологічні схеми збирання побічної продукції кукурудзи на зерно [3]

На різних стадіях процесу збору врожаю можуть використовуватися різноманітні моделі сільськогосподарської техніки (Рис. 3). На ринку України доступні не всі види необхідного обладнання, але деякі з них можна замовити та імпортувати через дилерів, що працюють в Україні.

Рис. 3 Моделі сільськогосподарської техніки для збирання побічної продукції кукурудзи [3]

Приклад відлагодженого ланцюга заготівлі побічної продукції у тюках, що використовується компанією DuPont (США) для забезпечення заводу виробництва біоетанолу із лігноцелюлозної сировини, представлений на рис. 4. Після збирання кукурудзи на зерно місцевими фермерами, спеціально підготовлені працівники заводу здійснюють заготівлю побічної продукції кукурудзи.

Рис. 4 Схема заготівельно-логістичної структури для збирання побічної продукції кукурудзи для заводу виробництва біоетанолу із лігноцелюлозної сировини DuPont (США) [4].

Більше прикладів збирання побічної продукції кукурудзи на зерно у наступних статтях

Автор: Семен Драгнєв

[1] 16-та аналітична записка БАУ (2016) “Можливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного використання в Україні ” http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-16-ua.pdf
[2] Інтенсифікація технологій вирощування кукурудзи на зерно – гарантія стабілізації урожайності на рівні 90-100 ц/га (практичні рекомендації) / Черенков А.В., Циков В.С., Дзюбецький Б.В., Шевченко М.С. та ін. // Дніпропетровськ: ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, 2012. – 31 с.
[3] Report on “Analysis of utilisation of corn straw as an energy source” (2018). Prepared by SEC Biomass for EBRD against Contract C38842/1018/5362.
[4] DuPont Nevada Site Cellulosic Ethanol Facility Feedstock Collection Program http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/industrial-biotechnology/documents/IB-PDF-04-Feedstock_Collection_Program_2015.pdf

Читайте також:
Виробництво кукурудзи у світі та в Україні
Побічна продукція та збір урожаю кукурудзи на зерно в Україні
Енергетичний потенціал побічної продукції кукурудзи на зерно в Україні у 2018 р.
Паливні характеристики та властивості побічної продукції кукурудзи на зерно