Інформаційний бюлетень ЄБА: Сталість

28/02/2024

Біогаз відіграватиме ключову роль у досягненні довгострокових цілей Європи щодо енергетичної безпеки та пом’якшення наслідків зміни клімату як частина перспективного та збалансованого комплексу відновлюваних джерел енергії. Його переваги виходять далеко за межі скорочення викидів парникових газів (ПГ). Саме тому увага до цього джерела енергії та наукові розробки у біогазовій сфері посилюються.

Інформаційний бюлетень ЄБА: Сталість

Серія із шести інформаційних бюлетенів досліджує різноманітні рішення, які різні види біогазу вже пропонують для розвитку європейської біоекономіки.

Наразі вже оприлюднений останній шостий  документ інформаційної кампанії Європейської Біогазової Асоціації (EBA) «Biogases: beyond energy», у якому досліджена роль, яку відіграє біометан у боротьбі зі зміною клімату та розвитку сталих технологій.

Ознайомтеся з інформаційними бюлетенями: «Енергетична системна інтеграція», «Про відновлюване землеробство», «Транспорт», «Біогаз та біометан для опалення будівель», а також «Промисловість».

Сталість біогазу та біометану

Сталий розвиток є основою нашого добробуту, бо це повага до середовища, у якому живемо ми та житимуть майбутні покоління: така ідеологія лежить в основі розвитку біогазової галузі в Європі. Саме тому виробництво та використання біогазу та біометану в ЄС має відповідати набору критеріїв сталості, які були проголошені в 2018 році. Ці критерії гарантують, що сировина для виробництва біогазу та біометану не має негативного впливу на біорізноманіття та навколишнє середовище, сам процес виробництва енергії є ефективним, а викиди парникових газів (ПГ) значно зменшуються, порівняно з використанням викопного палива.

За останнє десятиліття було зроблено значні кроки для збереження нашого природного середовища. Порядок денний сталого розвитку до 2030 року містить 17 цілей сталого розвитку (ЦСР). Досягнення багатьох із них можливе шляхом виробництва та використання біогазу та біометану.

Як біогазові технології підвищують стійкість у ланцюжку створення вартості?

  1. Підтримка розвитку сільської місцевості та агроекологічного переходу
  2. Пошук сталої сировини: сільськогосподарські відходи (використання сівозмін), гній (із отриманням дигестату як органічного добрива)
  3. Виробництво відновлюваної енергії: біометану, біогазу та біоводню
  4. Оптимальний процес кінцевого використання та розвинена інфраструктура (газова мережа, зокрема  сезонне зберігання енергії; енергія та тепло для будівель і промисловості; паливо для транспорту)
  5. Збільшення вартості побічних продуктів для заміни альтернатив, заснованих на викопних паливах (BioCO2 як вихідна сировина)
  6. Створення зелених робочих місць у всьому ланцюжку створення вартості біогазу та біометану
  7. Монетизація зовнішніх ефектів, пов’язаних з біометаном (анаеробне зброджування 84-175 євро/МВт-год; термічна газифікація 80-162 євро/МВт-год

 

Інформаційний бюлетень ЄБА: Сталість

Факти

Як біогаз та біометан можуть підтримувати стале економічне зростання?

Завдяки своїм властивостям біогаз і біометан безпосередньо сприяють досягненню 12 із 17 ЦСР (цілям сталого розвитку): збільшити частку відновлюваної енергії, зменшити вплив зміни клімату, покращити управління відходами та створити стабільні робочі місця. У недавньому дослідженні Guidehouse «Монетизація переваг біометану всієї системи» (2022) зроблено висновок, що до 2030 року соціально-економічні та екологічні вигоди від виробництва біометану для ЄС-27 і Сполученого Королівства коливатимуться від 38 до 78 мільярдів євро на рік із потенціалом досягти 283 мільярдів євро до 2050 року.

Який внесок біогазів у скорочення парникових газів (ПГ)?

Біогази мають унікальну здатність бути вуглецево негативними: ланцюжок вартості біогазу починається з видобутку вуглекислого газу (CO2) з атмосфери за допомогою фотосинтезу. Подальші внески у скорочення ПГ вздовж ланцюжка створення вартості біогазу передбачають уникнення викидів метану; заміну енергоємного виробництва синтетичних добрив; формування органічного вуглецю в ґрунті шляхом застосування дигестату та впровадження нових сільськогосподарських практик; заміну викопного CO2 у хімічному використанні; постійне захоплення CO2 з атмосфери для уловлювання та зберігання вуглецю;  заміну викопного палива, а також підтримку розвитку інших відновлюваних джерел енергії шляхом полегшення інтеграції енергетичних систем.

Як проєктування заводу та пом’якшення наслідків зміни клімату можуть сприяти зменшенню викидів метану?

Відходи, що піддаються біологічному розкладанню, широко поширені та утворюються в результаті різноманітної суспільної та економічної діяльності. Це харчові відходи, побічні продукти сільського господарства та осад стічних вод. Якщо їх не обробити, ці та інші відходи призводять до неконтрольованих викидів метану. Заводи анаеробного зброджування (AD) є контрольованим середовищем, де ці викиди перетворюються на відновлюваний газ. Хоча викиди метану, пов’язані з анаеробним зброджуванням, наявні, завдяки успішним програмам моніторингу та технічним досягненням фактично вони зведені до мінімуму.

Що таке критерії сталості RED і чому вони такі важливі для галузі?

У 2018 році Директива про відновлювані джерела енергії (RED) запровадила набір критеріїв сталості та зменшення викидів парникових газів для біогазу та біометану. Ці вимоги гарантують, що біогаз і біометан виробляються з використанням екологічно чистої сировини, здоров’я ґрунту захищено, а викиди парникових газів значно скорочуються, порівняно з використанням викопного палива.
Сектор повинен відповідати цим вимогам, щоб:

  • враховувати загальну ціль ЄС щодо відновлюваної енергетики та секторальні підцілі;
  • мати право на державну підтримку;
  • досягти нульового рейтингу в системі торгівлі викидами ЄС і вважатися способом скорочення викидів парникових газів.

Політика RED позитивно вплинула на якість сировини, що використовується для виробництва біогазу. Дані показують, що з моменту запровадження нормативів нові біометанові заводи все більше використовують відходи і залишки для своєї діяльності.


Читайте більше про інформаційну кампанію за посиланням.

Завантажуйте перший інформаційний бюлетень «Енергетична системна інтеграція» тут.

Завантажуйте другий інформаційний бюлетень «Про відновлюване землеробство» тут.

Завантажуйте третій інформаційний бюлетень «Транспорт» тут.

Завантажуйте четвертий інформаційний бюлетень «Опалення» тут.

Завантажуйте пʼятий інформаційний бюлетень «Промисловість» тут.

Завантажуйте пʼятий інформаційний бюлетень «Сталість» тут.