Інформаційний бюлетень ЄБА: Промисловість

16/11/2023

Біогаз відіграватиме ключову роль у досягненні довгострокових цілей Європи щодо енергетичної безпеки та пом’якшення наслідків зміни клімату як частина перспективного та збалансованого комплексу відновлюваних джерел енергії. Його переваги виходять далеко за межі скорочення викидів парникових газів (ПГ). Саме тому увага до цього джерела енергії та наукові розробки у біогазовій сфері посилюються.

Інформаційний бюлетень ЄБА: промисловість

Серія із шести інформаційних бюлетенів досліджує різноманітні рішення, які різні види біогазу вже пропонують для розвитку європейської біоекономіки.

Наразі вже оприлюднений пʼятий  документ інформаційної кампанії Європейської Біогазової Асоціації (EBA) «Biogases: beyond energy», у якому досліджена роль, яку відіграє біометан у забезпеченні промислових потреб.

Ознайомтеся з інформаційними бюлетенями: «Енергетична системна інтеграція», «Про відновлюване землеробство», «Транспорт», «Біогаз та біометан для опалення будівель», а також переліком майбутніх публікацій.

Енергетичні потреби промисловості

Промисловість відповідала за понад чверть кінцевого споживання енергії в ЄС у 2021 році. Проте менше 10% промислового попиту на енергію цього року було задоволено за рахунок відновлюваних джерел. Природний газ, навпаки, становив 33% енергоспоживання в промисловому секторі ЄС.

Перехід до низьковуглецевої промисловості в Європі потребуватиме цілого ряду інструментів через різноманітність залучених процесів. Енергетичні потреби надзвичайно різні. Газ можна використовувати для отримання технологічного тепла або для отримання метану, використовуючи його як сировину. Різні види біогазу можуть задовольнити потреби широкого спектру процесів, особливо тих, що вимагають високих температур і тиску пари. У 2022 році 18% збагаченого біогазу в ЄС було використано в промисловості, і ця цифра буде зростати.

Як різні види біогазу можуть допомогти декарбонізувати промислові процеси?

  1. Біометан може безпосередньо замінити природний газ як для енергетичних цілей, так і як сировина, оскільки біометан подібний до природного газу – він хімічно еквівалентний і містить однакову кількість енергії.
  2. LPG біологічного походження може замінити викопний LPG, використовуючи той самий спосіб доставки (вантажівки, які заправляють баки на місці).
  3. Із сирого біогазу або біометану можливо виробляти відновлювану електроенергію, тепло і пару на місці за допомогою комбінованих генераторів тепла та електроенергії (CHP).
  4. Біометан можна легко використовувати за допомогою наявних газових мереж. Він повністю сумісний із наявною газовою інфраструктурою та кінцевими приладами (котлами, печами тощо), що означає відсутність витрат на адаптацію для галузей промисловості, які вже використовують природний газ.

Інформаційний бюлетень ЄБА: промисловість

Факти

Які галузі промисловості могли б використовувати біогаз для декарбонізації свого виробництва?

Біометан можна використовувати в усіх секторах, які використовують природний газ:

  • Як джерело енергії в хімічній, скляній та інших неметалевих галузях промисловості; в целюлозно-паперовій промисловості; у виробництві сталі або в харчовій промисловості та виробництві напоїв.
  • Як сировину – у виробництві добрив, метанолу або сталі.

Біометан особливо підходить для високотемпературних процесів в енергоємних галузях завдяки своїй високій щільності енергії, яка еквівалентна природному газу. Сирий біогаз особливо підходить для агрохарчової промисловості, де отримуються органічні відходи.

Чи можуть промислові компанії використовувати власні органічні відходи для екологізації своєї продукції?

Агропродовольчі підприємства можуть перетворювати свої органічні відходи на біогаз та виробляти електроенергію, тепло або пару на місці, залежно від вимог компанії. Таким чином вони зменшують свої викиди парникових газів першого (Scope 1) та другого (Scope 2) типу[1].

Наприклад, виробники заморожених овочів можуть використовувати біогаз для забезпечення процесу заморожування. Стічні води та тверді залишки від переробки картоплі чи цукру, або виробництва паперу чи пива можуть бути використані для отримання біогазу, який забезпечує електроенергію, тепло або пару для виробничого процесу.

Крім того, дигестат можна використовувати як органічне добриво на фермах-партнерах агропродовольчих компаній, таким чином зменшуючи їхні викиди парникових газів третього типу (Scope 3).

Які фінансові чинники можуть сприяти поширенню біометану в промисловості?

Біогаз пропонує економічно ефективну декарбонізацію кількома способами:

  1. Виробництво біогазу на місці створює додаткові доходи та заощаджує енергію та витрати на переробку відходів.
  2. Постачання екологічно чистого біогазу дозволяє заощадити кошти на викиди вуглецю відповідно до Схеми торгівлі викидами ЄС (СТВ).
  3. Придання біометану за угодами про купівлю біометану замінює природний газ економічно ефективним способом, на відміну від інших енергоносіїв з низьким вмістом вуглецю.

Енергоємні галузі можуть отримати вигоду від пільгового режиму біогазу в рамках СТВ ЄС. Біогаз підлягає нульовому обчисленню викидів, якщо можуть бути надані дані про купівлю та відповідне підтвердження сталості. Таким чином, компанії можуть уникнути купівлі квот на викиди та зменшити свої виробничі витрати. Підвищення ціни на вуглець у результаті зміни законодавства ЄС зробить цей варіант все більш привабливим.

Що таке угода BPA і як вона може допомогти?

Угода про закупівлю біометану (BPA) — це контракт між виробником біометану та промисловим споживачем, у якому ціна та тривалість обговорюються сторонами. Походження придбаного біометану можна точно визначити завдяки гарантії походження, яка надається промисловому споживачу. Біометан може бути отриманий з одного або кількох виробничих потужностей.

BPA забезпечує довгострокову цінову стабільність для обох сторін, а також незалежність від державної схеми підтримки для виробника. Це життєздатний шлях зростання для сектору біометану поза операційними субсидіями, що полегшує навантаження на державні фінанси.


[1] Scope 1: прямі викиди від діяльності компанії, включаючи спалювання палива; Scope 2: непрямі викиди від виробництва придбаної енергії; Scope 3: непрямі викиди від подальших ланцюжків створення вартості.


Читайте більше про інформаційну кампанію за посиланням.

Завантажуйте перший інформаційний бюлетень «Енергетична системна інтеграція» тут.

Завантажуйте другий інформаційний бюлетень «Про відновлюване землеробство» тут.

Завантажуйте третій інформаційний бюлетень «Транспорт» тут.

Завантажуйте четвертий інформаційний бюлетень «Опалення» тут.

Завантажуйте пʼятий інформаційний бюлетень «Промисловість» тут.