Результати другого засідання робочої групи в межах проєкту «Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики»

30/07/2023

Проєкт «Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики» отримав підтримку від ЄББР та GEF і триває з 1 квітня 2023 року до 30 вересня 2024 року (18 місяців). 

Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики: робоча група

26 липня пройшло друге засідання Робочої групи з біоенергетичних знань (РГБЗ), в якому взяли участь 17 учасників.

Нагадаємо, 25 травня вібулося перше засідання Робочої групи з біоенергетичних знань (РГБЗ) у межах проєкту «Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики» за підтримки ЄББР та GEF, у якому взяли участь 25 учасників.

А 5 квітня відбувся вебінар з нагоди відкриття проєкту, за підсумками якого була сформована сама Робоча група проєкту, в яку офіційно увійшли 28 учасників. 

Задля підвищення результативності за тиждень до зустрічі робочої групи всі її учасники отримують напрацьовані експертами проєкту звіти та мають можливість ознайомитись із ними та надати свої коментарі, які будуть максимально можливим чином враховані. Перед цим засіданням також були направлені усі звіти, зокрема:

  • А2 «Розробка матриці знань і компетенцій у спеціальностях пов’язаних з біоенергетикою»;
  • звіт А3 «План дій зі створення/оновлення освітніх програм, пов’язаних зі спеціальностями в галузі біоенергетики;
  • С2 «План підготовки та впровадження тренінг-курсів з підвищення кваліфікації працівників у секторі біоенергетики». 

На початку онлайн-зустрічі Аліна Білан, координаторка проєкту з боку ЄБРР, привітала учасників та наголосила, що даний етап проєкту є  дуже важливим, бо його результати мають знайти практичне застосування в багатьох освітніх напрямах. Наразі представниця ЄБРР ознайомлюється зі звітами і надасть свої коментарі письмово, тому запропонувала розпочати роботу в межах засідання РГБЗ. 

Першу презентацію по звіту А2 «Розробка матриці знань і компетенцій у спеціальностях пов’язаних з біоенергетикою» представили місцевий старший експерт проєкту з питань освіти Геннадій Голуб, проф., д.т.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України,та місцевий експерт проєкту з питань освіти Савелій Кухарець, проф., д.т.н., Поліський національний університет.

Савелій Кухарець представив програмні компетентності за спеціальністю 145 «Відновлювані джерела енергії та біоенергетика», зазначивши обов’язковість наявності загальних компетенцій для всіх напрямів і спеціальностей, а також надавши запропонований перелік 18 фахових компетенцій. 

Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики: робоча група

На думку експертів, у фахові компетенції цього стандарту мають бути інтегровані компетенції інженерного напряму сучасних систем, як наприклад, системи автоматизованого проєктування, а також приділена увага вирішенню практичних завдань, таких як інтеграція систем відновлюваної енергетики та біоенергетики в енергетичні мережі, вивчення роботи пристроїв, які керують цими системами та питань ефективності і надійності їх роботи, а також здатність проводити технічний огляд таких систем. Окрема увага у компетентностях приділена питанням сировини, зокрема видам біопалива, способам їх заготівлі та підготовки до енергетичної конверсії. 

«В умовах війни важливим є спрямування коштів на обороноздатність та енергетичну безпеку країни. Підтримка розвитку біоенергетичного напрямку — це і підтримка енергетичної безпеки країни. Після аналізу проєкту освітнього стандарту за спеціальністю 145 «Відновлювані джерела енергії та біоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» експерти проєкту відзначили його вузьку спрямованість лише на гідроенергетику та додатково енергію хвиль і припливів. На думку експертів, проєкт стандарту варто розширити, включивши в нього і фотовольтаїку і, зокрема, біоенергетику, яка більше відповідає ресурсній специфіці нашої країни і має потенціал для створення енергетичної безпеки», — зазначив Савелій Кухарець.

У межах проєкту експертами було підготовлено орієнтовний перелік необхідних дисциплін до відповідних освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які представлені у циклі спеціальної (фахової) підготовки освітніх програм. 

Також Савелій Кухарець представив запропоновану експертами проєкту освітню програму «Біоенергетичні системи», яка буде більш наближено вивчати питання біоенергетики та включатиме серед обов’язкових компонентів більшу кількість дисциплін біоенергетичного спрямування. Експерт проєкту наголосив, що після навчання за цією програмою випускник отримає кваліфікацію не тільки з біоенергетики, а з відновлюваної енергетики. 

Елементи наведених освітніх програм «Відновлювані джерела енергії» та «Біоенергетичні системи» можуть доповнити наявні програми ЗВО, покращивши якість підготовки фахівців, надавши відповідні знання з технічної біоенергетики. 

Дуже важливо, що представлені освітні програми можуть бути також інтегровані у інші освітні напрями у ЗВО без необхідності створення окремих освітніх програм, що наразі є дуже складним через труднощі із підбором відповідних фахівців. 

Крім того, експерт проєкту представив коротко програми «Машини і обладнання для аграрного виробництва» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія», а також програми «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» для бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, та програму «Інженерія біоенергетичних систем» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» галузі знань 14 «Електрична інженерія» бакалаврського рівня вищої освіти. Він вказав на ті освітні компоненти з біоенергетики, якими можна ці програми оновити. 

Савелій Кухарець зазначив, що спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» може мати окрему програму з біоенергетики, спрямовану на конструювання та експлуатацію машин і обладнання для технічної біоенергетики. Така програма дозволить готувати фахівців із конкретизованими знаннями під вимоги регіону та конкретних стейкхолдерів. 

Аліна Білан подякувала за презентацію та висловила своє бачення стосовно матриці компетентностей для різних спеціальностей, мета якої виявити спеціальності, у яких є пробіли, та оновити якомога більшу кількість тих, що корелюють з біоенергетикою.

Георгій Гелетуха повідомив, що незадовго до початку роботи проєкту було отримано звернення від Івана Гончара (наразі він є членом робочої групи проєкту) з Національного лісотехнічного університету України (НЛУУ) щодо створення освітньо-професійної програми «Інженерія біоенергетичних систем» в НЛУУ. 

Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики: робоча група

Було проведено декілька консультацій та наразі ця освітньо-професійна програма (ОПП) вже затверджена в НЛУУ та розпочато набір студентів на вересень 2023 року. 

Програма належить до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» і є наочним першим успішним прикладом тих результатів, які заплановано отримати в межах проєкту.

Іван Гончар розповів, що наразі в НЛУУ триває вступна кампанія і під щойно створену програму стандартно відведено 5 державних та  20 ліцензованих місць. На даний момент вже отримано 16 вступних заяв, але до кінця вступної кампанії очікується закрити  всі виділені державні і ліцензовані місця. 

Далі заслухали звіт А3 «План дій зі створення/оновлення освітніх програм, пов’язаних зі спеціальностями в галузі біоенергетики». 

Варто зазначити, що оновлення навчальних планів має базуватися на застосуванні сучасних біоенергетичних технологій та найкращого доступного зарубіжного досвіду. Савелій Кухарець представив план дій зі створення/оновлення освітніх програм, пов’язаних зі спеціальностями у галузі біоенергетики. 

Важливо врахувати, що запровадження декількох освітніх програм у ЗВО передбачає тривалий процес з багатьма етапами:

  • затвердження програми, 
  • формування контингенту студентів під неї, 
  • зарученням підтримки програми з боку держави (державні місця). 

Нова програма зазвичай не отримує державних місць, тому експерти максимально зосередилися над модернізацією наявних програм із включенням туди біоенергетичних компонентів без зміни основних спеціальностей. 

Першочерговим кроком експерти вбачають зміну освітнього стандарту «Відновлювані джерела енергії та біоенергетика», щоб включити в нього питання біоенергетики. 

Місцевий експерт Геннадій Голуб вказав на необхідність виявити головні перепони на шляху подальшого розвитку біоенергетики в Україні. Такою перепоною є недосконалий освітній стандарт з відновлюваної енергетики, проєкт якого наразі обговорюється і який має бути доповнений питаннями також і біоенергетики, щоб дати можливість надалі ЗВО створювати у відповідності до нього свої освітні програми. 

Надалі, цей освітній стандарт стане основою для розробки освітніх програм, які повинні будуть включати у себе його елементи. Саме тому як приклад таких програм, експерт представив освітньо-професійні і освітньо-наукові програми «Відновлювані джерела енергії» та «Біоенергетичні системи», які рекомендовані для реалізації в університетах України після затвердження освітнього стандарту. Якщо немає можливості у ЗВО щодо створення окремих програм з біоенергетики, План дій пропонує інтегрувати в освітні програми ЗВО елементи з біоенергетики. 

Геннадій Голуб уточнив альтернативний шлях у разі неприйняття цього стандарту, який передбачає, що гарант освітньої програми при ЗВО зобов’язаний модифікувати освітню програму, порівняно зі стандартом. Це потрібно для того, щоб освітні програми різних ЗВО відрізнялись, інакше вони можуть не отримати акредитацію. Це два головні шляхи, під які у звіті А2 було розроблено набір дисциплін для викладачів, які вони можуть використати при формуванні своїх програм, враховуючи конкретику свого ЗВО, кадровий потенціал та технічне забезпечення. На основі вже обраних дисциплін освітні програми зможуть сформувати відповідні матриці.

Ключовою проблемою залишається брак фахівців для викладання дисциплін і необхідність у підготовці майбутніх викладачів, а також потреба у допомозі  стейкхолдерів та додатковому фінансуванні для проведення експериментальних досліджень для подальших наукових публікацій і підвищення кваліфікації викладачів. 

Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики: робоча група

На думку експертів проєкту необхідно передбачити також додаткове фінансування самих новостворених освітніх програм за рахунок грантів зі сторонніх джерел, щоб забезпечити ефективну роботу цих програм та можливі стипендії для студентів. 

Підсумовуючи, Савелій Кухарець наголосив, що зазначені програми з інтегрованими елементами з біоенергетики були затверджені та пройшли акредитацію у НУБІП і Поліському національному університеті в межах проєкту.

Третій і останній звіт С2 «План підготовки та впровадження тренінг-курсів з підвищення кваліфікації працівників у секторі біоенергетики» представила місцева старша експертка проєкту з біоенергетики, к.т.н. Тетяна Желєзна.

Вона розповіла детально про те, як буде вибудуваний навчальний процес.

Голова Робочої групи Георгій Гелетуха, директор НТЦ «Біомаса» зазначив, що програма тренінгів із 30 лекцій вже сформована, визначені спікери і дати проведення. Початок тренінгів заплановано на листопад 2023 року. Лекції будуть проводитись двічі на день та будуть представлені українською мовою. 

Лекції будуть розділені на три тематики: 

  1. Тренінг-курс із тематики біогаз/біометан;
  2. Тренінг-курс про використання біомаси для виробництва теплової енергії та комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
  3. Тренінг-курс про заготівлю та постачання біомаси для енергетичних потреб. 

Тематика обумовлена досвідом співпраці Біоенергетичної асоціації України з бізнесом. Саме ці питання є актуальними і такими, за якими, зі слів представників бізнесу, не вистачає знань. Загалом тренінг-курси проєкту орієнтовані більше на бізнес, тому в них актуалізуються питання техніко-економічного обґрунтування, українського законодавства тощо. 

Кожен курс включатиме 10 лекцій загальною тривалістю 20 академічних годин. Очікується, що сумарно за трьома напрямами курси пройдуть не менше 300 учасників. Фінальний варіант всіх відео-записів лекцій буде завантажений на спеціалізовану платформу. 

Кожен тренінг-курс триватиме один тиждень, після чого запланована тижнева перерва перед початком наступного тренінг-курсу.  Лекції проводитимуться у робочі дні у другій половині дня по дві лекції на день із перервою. Тривалість однієї лекції становить півтори години, що відповідає двом академічним годинам. 

«Додатково заплановано підготувати навчальний матеріал та провести декілька лекцій із загальної тематики розвитку сектора біоенергетики для керівництва та адміністративних працівників біоенергетичних об’єктів та компаній», — розповіла Тетяна Желєзна.

Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики: робоча група

У підготовці лекцій беруть участь, крім українських, два міжнародних експерта. Один із експертів — Міхаель Кеттнер, м.н., представляє німецький центр International Biogas and Bioenergy Competence Center (IBBK), який на постійній основі проводить тренінгові курси по біогазу і біометану. Він відповідатиме за перший тренінг-курс.

Другий міжнародний експерт Алґірдас Ясінскас підготує лекції для двох наступних курсів англійською мовою. Перекладені і доопрацьовані лекції будуть представлені в межах графіку тренінг-курсів українськими експертами українською мовою. 


У подальшому інформуватимемо про наступні засідання та новини цього амбітного проєкту.


Фото: архів Біоенергетичної асоціації України.