Де вивчати біоенергетику в Україні — вищі навчальні заклади, що запровадили нові програми

30/06/2024

Розповідаємо про те, як заклади вищої освіти України поступово опановують біоенергетику, запроваджуючи нові навчальні курси. Завдяки великому і важливому  проєкту ЄБРР/GEF «Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики» вдалося обʼєднати найкращих фахівців в Україні для розробки релевантних, прогресивних і корисних університетських програм.  

Чому біоенергетика?

Біоенергетика відіграє все більшу роль в енергетичній сфері України. Цей важливий сектор відновлюваної енергетики дає можливість заміщувати викопні палива, виробляти «зелену» теплову і електричну енергію, отримувати тверді, рідкі та газоподібні біопалива. Ще у 2020 році заміщення природного газу біомасою становило 5,2 млрд м3/рік, а середньорічний темп приросту біоенергетики в Україні протягом 2010-2020 років – 11% на рік. На жаль, статистика за останні роки у зв’язку з воєнним станом не доступна, тому наразі ми орієнтуємося на останні дані та на експертизу фахівців галузі. Що точно, Україна має значний потенціал біомаси, доступний для виробництва енергії, – близько 26 млн т н.е./рік за даними 2021 року, що складало 30% від загального постачання первинної енергії.

  Розвиток біоенергетики в Україні у 2010-2020 рр.

Основні складові енергетичного потенціалу біомаси в Україні, млн т н.е. (2021 р.)

Освіта — важливий компонент розвитку галузі

Для успішного розвитку сектору біоенергетики потрібна не тільки достатня ресурсно-сировинна база, але й висококваліфіковані профільні спеціалісти. Біоенергетичні технології постійно розвиваються і вдосконалюються, з’являться нові види обладнання, публікуються результати новітніх досліджень. Фахівцям сектору необхідно регулярно підвищувати свою кваліфікацію і оновлювати професійні знання. Є нагальна потреба високоякісного навчання студентів закладів вищої освіти, майбутня професійна діяльність яких буде пов’язана із біоенергетикою.

Саме для того, щоб актуалізувати питання якісної освіти з біоенергетики,  з квітня 2023 року по вересень 2024 року в Україні виконується міжнародний проєкт ЄБРР/GEF «Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики».

Заклади вищої освіти України опановують біоенергетику Ціль проєкту – покращити доступ зацікавлених українських компаній і закладів вищої освіти до сучасних знань, практичного досвіду та інновацій у секторі біоенергетики. Прогнозуємо, що запровадження високоякісної програми управління знаннями підвищить ефективність, конкурентоспроможність та сталість біоенергетичного сектору.

З боку України проєкт виконується фахівцями НТЦ «Біомаса», Біоенергетичної асоціації України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Поліського національного університету, а також міжнародного освітнього центру IBBK (Німеччина).

Одне із головних завдань проєкту полягає в оновленні навчальних планів вищих навчальних закладів України із врахуванням досягнень сучасних біоенергетичних технологій та найкращих міжнародних практик. Відповідно, у межах проєкту було оновлено, а у 2024 році вже затверджено 14 освітніх, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм у шести університетах України:

 • Поліський національний університет (м. Житомир) – 4 програми.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України – 3 програми.
 • Луцький національний технічний університет – 4 програми.
 • Національний лісотехнічний університет України (м. Львів) – 1 програма.
 • Національний авіаційний університет – 1 програма.
 • Державний біотехнологічний університет (Харків) – 1 програма.

Освітні компоненти оновлених програм, що стосуються біоенергетики, охоплюють весь спектр технічних і технологічних питань сектору, що дає можливість високоякісної підготовки спеціалістів за всіма необхідними напрямами. Наприклад, такі освітні компоненти як:

 • стала біоенергетика;
 • біоенергетичні системи і комплекси аграрного виробництва;
 • біогазові та біометанові технології;
 • устаткування та технології виробництва твердих біопалив; енергетичні деревні культури;
 • монтаж, налагодження та технічна експлуатація біоенергетичного устаткування.

Перелік затверджених у 2024 р. оновлених освітніх програм з компонентами по біоенергетиці

Експертна підтримка та матеріали в межах проєкту

Для забезпечення викладачів університетів необхідними навчальними матеріалами в межах проєкту було підготовлено і проведено два профільних тренінг-курси. Матеріали цих тренінг-курсів (загалом 44 презентації із відеозаписом) викладено у вільному доступі на веб-сайті Біоенергетичної асоціації України. Додатково підготовлено 10 спеціалізованих лекцій для студентів, що надають актуальні знання стосовно конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем технічного напряму.


Розміщення навчальних матеріалів, підготовлених у межах проєкту ЄБРР/GEF «Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики», на спеціалізованих платформах.

Вид навчального матеріалу
Розміщення на веб-сайті Біоенергетичної асоціації України
34 лекції тренінг-курсів з підвищення кваліфікації працівників у секторі біоенергетики Презентації, відеозаписи (за блоками тренінг-курсів):

10 лекцій тренінг-курсу з тематики біоенергетики для викладачів та наукових співробітників закладів вищої освіти Презентації, відеозаписи (за днями тренінг-курсу):

10 лекцій для оновлених навчальних програм Презентації, відеозаписи:


Результати проєкту

Тренінг-курси з підвищення кваліфікації працівників у секторі біоенергетики (листопад-грудень 2023 року) прослухали загалом 375 учасників, з яких 120 отримали сертифікати про проходження окремих тематичних блоків.

У тренінг-курсі з тематики біоенергетики для викладачів та наукових співробітників закладів вищої освіти (травень 2024 р.) взяли участь 160 слухачів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації було видано 100 учасникам за результатами виконання фінального тесту.

Впевнені, що напрацьовані матеріали проєкту допоможуть українським вищим навчальним закладам опанувати сучасні технології біоенергетики і сприятимуть підвищенню рівня підготовки спеціалістів для цього сектору в Україні. Університети, які ще не долучені до проєкту, запрошуємо активно впроваджувати напрацьовані матеріали у свої навчальні програми.


Цей матеріал був підготовлений двома досвідченими експертами:

 • Георгієм Гелетухою, д.т.н., головою правління Біоенергетичної асоціації України;
 • Тетяною Желєзною, к.т.н., експерткою Біоенергетичної асоціації України.