Інформаційний бюлетень ЄБА: Біометан для потреб транспорту

06/06/2023

Біогаз відіграватиме ключову роль у досягненні довгострокових цілей Європи щодо енергетичної безпеки та пом’якшення наслідків зміни клімату як частина перспективного та збалансованого комплексу відновлюваних джерел енергії. Його переваги виходять далеко за межі скорочення викидів парникових газів (ПГ). Саме тому увага до цього джерела енергії та наукові розробки у біогазовій сфері посилюються.

ЄБА: Транспорт

Розповідаємо про третій документ нової інформаційної кампанії Європейської Біогазової Асоціації (EBA) “Biogases: beyond energy”, у якому досліджена роль біометану у забезпеченні транспортних потреб.

Ознайомитися з двома попередніми та переліком майбутніх публікацій можна за посиланням.

Наразі транспортний сектор продукує приблизно чверть усіх викидів парникових газів у ЄС, навіть незважаючи на підвищення енергоефективності та політику пом’якшення змін клімату. Майже три чверті транспортних викидів ЄС припадає саме на автомобільний транспорт.

Очікується, що політичні заходи, що запроваджуються нині, стримають тридцятирічний тренд зростання європейських транспортних викидів. Зокрема, біометан є сталою, конкурентоздатною і легкодоступною альтернативою викопного палива, особливо для великих відстаней та енергоємних сегментів транспорту. Саме тому біометан як моторне паливо є ключовим джерелом у переході до кліматично нейтральної економіки.

Викиди ПГ в ЄС за секторами

Як видно з діаграми, акцент саме на внутрішньому транспорті.

Скорочення викидів на транспорті за рахунок біометану

Як біометан може сприяти декарбонізації транспорту ЄС?

Методологія Well-to-Wheel/Wake (WtW)[1], яка дозволяє провести повну оцінку впливу певного палива на навколишнє середовище (радимо ознайомитися зі схемою нижче), підтверджує високі показники біометану щодо скорочення викидів парникових газів на транспорті.

Відповідно до аналізу за принципом WtW транспортний засіб, що працює на 40% біометану у міксі з природним газом, може скоротити викиди CO2 на 55%. Залежно від сировини, яка використовується для виробництва біометану, транспортний засіб, що працює на 100% bio-LNG, може досягти навіть негативного балансу викидів ПГ. Навіть за принципом Tank-to-Wheel/Wake, який враховує лише викиди, що утворюються після того, як паливо потрапило в транспортний засіб, суміш з 20% bio-LNG може зменшити викиди ПГ для морського транспорту до 18%; за 100% bio-LNG викиди парникових газів можуть зменшитись до 93%.

Скорочення викидів на транспорті за рахунок біометану

Чи є біометан економічно ефективним рішенням для декарбонізації транспорту?

Біометан – одне із найбільш конкурентоздатних передових біопалив, доступних сьогодні. Європа є провідним світовим виробником біогазу та біометану та лідером з використання газу на транспорті. Відповідно, європейське виробництво стисненого та зрідженого біометану як транспортного палива (bio-CNG та bio-LNG) продовжує зростати.

Оскільки біометан складається з ідентичних молекул, що й природний газ, він уже використовується як відновлювана альтернатива викопному паливу в транспортних засобах, що працюють на газі, і суднах на зрідженому природному газі (LNG). Аналогічно біометан можна закачувати безпосередньо в газову мережу та використовувати у розвиненій мережі автозаправних станцій (CNG та LNG). Важливо, що поширення біометану для заміни викопного палива не потребує додаткових інвестиційних ресурсів і часу для розробки нової інфраструктури та технологій.

Чи є місце біометану у заправній інфраструктурі ЄС для використання на транспорті?

Наявна заправна інфраструктура ЄС абсолютно готова до роботи з біометаном (bio-CNG та bio-LNG). У той час, коли інфраструктура для підзарядки електромобілів і заправки транспортних засобів, що працюють на водні, розвинена в ЄС нерівномірно. У мережі TEN-T вже функціонують численні bio-CNG та bio-LNG заправні станції, готові до використання, причому значна їх частина постачає біометан шляхом прямої фізичної доставки або з використанням гарантії походження. Згідно з даними NGVA Europe, газозаправна мережа ЄС вже налічує понад 4000 заправок CNG і 650 заправок LNG і продовжує швидко розростатися. Згідно з даними ЄБА, по всій Європі працює приблизно 1 898 заправних станцій bio-CNG і 123 bio-LNG.

Скорочення викидів на транспорті за рахунок біометану

Що чекає біометан у майбутньому?

За правильної політики і ринкових умов виробництво біометану в ЄС може досягти цілі REPowerEU у 35 млрд м3 до 2030 року та навіть 151 млрд м3 до 2050 року. Біометан відіграватиме важливу роль у досягненні декарбонізації транспорту, особливо тих його видів, де є труднощі з використанням інших альтернативних видів палива.

За даними NGVA Europe, в автомобільному транспорті 15 млрд м3 буде достатньо для забезпечення біометаном приблизно 20% важкого парку ЄС до 2050 року. Згідно з повідомленням SEA-LNG, 14 млрд м3можуть забезпечити 20% очікуваного попиту на bio-LNG у секторі судноплавства у 2050 році.

Біометан також має потенціал для декарбонізації авіації –  транспортного сегменту, викиди якого, як відомо, важко зменшити. Авіаційний сектор винятково залежить від газотурбінних двигунів і авіаційного палива. Проте як у промисловості, так і на урядовому рівні біометан – зокрема екологічне авіаційне паливо (SAF), отримане з біометану, – розглядається як реалістичний і життєздатний варіант для цього виду транспорту. Отже, біометан може сприяти сталості авіаційного сектору в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Відомо, що низка компаній зараз інвестує в проєкти, спрямовані на виробництво SAF з використанням біометану.


[1] Від свердловини (джерела) до колеса


Читайте більше про інформаційну кампанію за посиланням.

Завантажуйте перший інформаційний бюлетень «Енергетична системна інтеграція» тут.

Завантажуйте другий інформаційний бюлетень «Про відновлювальне землеробство» тут.

Завантажуйте третій інформаційний бюлетень «Транспорт» тут.