Розвиток біоенергетики в ЄС

30/11/2021

Загальне постачання первинної енергії (ЗППЕ) у ЄС у 2019 році склало 65,8 ЕДж. Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) забезпечили у ЗППЕ частку 15% або 10 ЕДж. При цьому близько 63% ВДЕ були отримані з біомаси (6,3 ЕДж), вітроенергетика забезпечила 1,6 ЕДж, гідроенергетика – 1,2 ЕДж, сонячна енергетика – 0,7 ЕДж та геотермальна енергетика – 0,3 ЕДж.

ЗППЕ в ЄСЗППЕ в ЄС

Структура ЗППЕ ЄС за різними джерелами енергії у 2019 році

Протягом останніх десятиліть використання біоенергетики в ЄС продовжує зростати: з 2,5 ЕДж до понад 6 ЕДж. При цьому тверде біопаливо домінує як енергоносій, досягаючи 4,3 ЕДж або майже 70% постачання біоенергетики. Ще 13% надходить з рідких біопалив (0,8 EДж), 11% – з біогазу (0,7 ЕДж) та 7% з відновлюваних відходів (0,44 ЕДж).

ЗППЕ: біоенергетика

Розвиток загального енергопостачання з біоенергетики в ЄС з 2000 до 2019 рр.

Діаграма розвитку загального енергопостачання з біоенергетики в ЄС з 2000 до 2019 рр. демонструє такі тенденції.

  • Використання твердої біомаси у житловому секторі і промисловості було досить стабільним, загалом близько 2,8-2,9 ЕДж. З іншого боку, неухильно зростало в останні десятиліття використання твердого біопалива для виробництва електричної і теплової енергії: з 0,3 ЕДж у 2000 р. до 1,4 ЕДж у 2019 р.
  • Постачання рідких біопалив значно зросло у період 2004 – 2010 років: з 0,1 ЕДж до 0,6 ЕДж. Такі показники для рідких біопалив – 0,6 ЕДж – були стабільними у 2010 –2016 рр. За останні роки (після публікації директиви ILUC) знову зафіксована тенденція зростання до 0,8 ЕДж у 2019 р.
  • У період з 2006 до 2013 рр. суттєво зросло постачання біогазу з 0,2 до 0,6 ЕДж. В останні роки все ще спостерігається зростання, але меншими темпами, – 0,7 ЕДж у 2019 р.
  • Постачання енергії з твердих побутових відходів (ТПВ) стабільно зростало з 0,16 ЕДж у 2000 р. до 0,44 ЕДж в останні роки. Хоча з 2017 р. спостерігається певна стагнація цього напряму біоенергетики.

У 2019 р. частка ВДЕ у загальному кінцевому енергоспоживанні (ЗКЕ) у секторах виробництва електроенергії, транспорті та теплоенергетики становила майже 19%, при цьому біоенергетика склала понад 11% ЗКЕ, що представлено у таблиці нижче.

Значення біоенергетики та ВДЕ у секторах виробництва електроенергії, транспорті та теплоенергетиці, а також загальне кінцеве енергоспоживання у 2019 р.

ЗКЕ на душу населення у ЄС становило 2,55 т н.е., включно з неенергетичним використанням нафти, природного газу та вугілля у промисловості. Далі розглянемо енергоспоживання за окремими секторами.

Електроенергетика

Частка ВДЕ в електроенергетиці стабільно зростала з 15% виробництва електричної енергії на початку 2000-х до 34% у 2019 р. Гідроенергетика раніше була домінантним видом ВДЕ і була досить стабільною, забезпечуючи протягом останніх десятиліть близько 350 ТВт·год (10% виробництва електроенергії). Основне зростання відновлюваної енергетики припадає на вітроенергетику, яка неухильно зростає з 60 ТВт·год у 2004 р. до 430 ТВт·год у 2019 р., що становить 13% виробництва електроенергії в ЄС. Електроенергетика на основі біомаси становила 6% у 2019 р., і в її виробництві переважали тверда біомаса, біогаз та відновлювані ТПВ. У секторі виробництва електроенергії з біомаси протягом останніх десятиліть також спостерігалося стабільне зростання, але з набагато нижчими темпами, порівняно з вітроенергетикою. Сонячна енергетика різко зросла з 14 ТВт·год у 2009 р. до 130 ТВт·год у 2019 р. (4% виробництва електроенергії в ЄС).

  Виробництво електричної енергії – ВДЕ

Теплоенергетика

Пряме використання біомаси для виробництва теплової енергії становило 15% (3,1 ЕДж) у 2019 р. і було основним видом ВДЕ у цьому секторі. Вироблена теплова енергія та реалізована ТЕЦ і котельнями (зокрема через централізоване теплопостачання), становить близько 12% палива/тепла, що постачається у ЄС. Загальний рівень реалізації теплової енергії є досить стабільним. Понад 60% виробленої теплової енергії все ще базується на викопних паливах, причому домінує природний газ, але також велика частка вугілля. Використання біомаси для виробництва теплової енергії з роками збільшувалося і зараз становить 27% теплової продукції.

Споживання палива та теплової енергії з ВДЕ

Транспорт

На початку 2000-х років вже було зафіксоване певне споживання біодизеля, особливо в Німеччині та Франції. У період з 2004 по 2010 роки відбулося значне зростання біопалива до загального рівня 4% (за енерговмістом) енергії транспорту. Однак, ріст призупинився до 2016 року, ймовірно, через невизначеність щодо обмежень непрямих змін землекористування (ILUC). В останні роки (після публікації директиви ILUC) зростання знову відновилося. У середньому біодизель (FAME та HVO разом) становив 6,4% енергоспоживання дизельного палива у 2019 році. Біоетанол у середньому становив 3,7% енергії споживання бензину.

Близько 30% біопалива, що споживається в ЄС-28 у 2019 р., кваліфікується як «сучасне біопаливо», тобто воно виробляється із залишків та відходів (зокрема використаних олій для біодизельного палива). Їх можна подвійно зарахувати для досягнення 10% ВДЕ у транспорті на рівні ЄС.

Частка електроенергії (одна третина якої є відновлюваною) становить 1,7% від загального споживання енергії транспортом. Здебільшого це стосується залізничного транспорту – використання електроенергії в автомобільних транспортних засобах у 2019 р. все ще є незначним (0,08% від загального споживання енергії на транспорті), але можна очікувати зростання в найближчі роки.

ВДЕ у транспорті

Загалом біоенергетика забезпечує 9,5% від ЗППЕ у ЄС. Постачання біоенергетики на душу населення в ЄС становить 14 ГДж/люд, із яких 9,6 ГДж/люд – тверді біопалива, 1 ГДж/люд – відновлювані ТПВ, 1,6 ГДж/люд – біогаз та 1,8 ГДж/люд – рідкі біопалива.


Джерело: За матеріалами звіту Програми співробітництва у галузі біоенергетичних технологій Міжнародного енергетичного агентства (IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme (TCP)) Implementation of bioenergy in the European Union – 2021 update)