Огляд секторів біогазу та біометану у світі від IEA 2020

29/03/2020

Біогаз та біометан знаходяться на перетині двох найважливіших проблем сучасного життя: боротьби зі зростаючою кількістю органічних відходів, що виробляються сучасними суспільствами та економіками, та цілей щодо зменшення глобальних викидів парникових газів (ПГ).

Перетворюючи органічні відходи на відновлювані джерела енергії, виробництво біогазу чи біометану це вікно у світ, в якому ресурси повторно використовуються та зростаючий попит на енергетичні послуги може бути задоволений з екологічними перевагами.

Біогаз може використовуватись як місцеве джерело енергії та тепла, а також як чисте паливо для приготування їжі (замість традиційного використання твердої біомаси у багатьох країнах, що розвиваються). Існують також потенційні вигоди: у сільськогосподарському виробництві (при використанні дигестату з біогазових установок як добрива) та у зменшенні вирубки лісів.

Збагачений біометан (також відомий як відновлюваний природний газ) не відрізняється від природного газу, тому його можна транспортувати та використовувати таким же чином. Біометан має переваги природного газу залишаючись при цьому вуглецево нейтральним.

Обсяги біогазу та біометану підвищується у таких сценаріях, як Сценарій стійкого розвитку від Міжнародного Енергетичного Агентства (Sustainable Development Scenario by Internatinal Energy Agency, далі  SDS від IEA), який повністю відповідає світовим цілям щодо подолання змін клімату, поліпшення якості повітря та забезпечення доступу до сучасної енергії. Біогаз і біометан мають потенціал для підтримки всіх аспектів сценарію SDS, який повністю відповідає Паризькій угоді, згідно якої ріст глобальної температури має бути втриманий до “набагато нижче 2 °С … і прагнути обмежити [її] до 1,5 °C “, і відповідає цілям, пов’язаним з універсальним доступом до енергії та чистішим повітрям.

 

Читайте також: Огляд звіту IEA в статті SAF

Джерело: Міжнародне енергетичне Агенство IEA (2020), “Огляд світових ринків біогазу та біометану”: https://www.iea.org/reports/outlook-for-biogas-and-biomethane-prospects-for-organic-growth