Огляд секторів біогазу та біометану у світі від IEA 2020

07/04/2020

Біогаз та біометан перебувають на перетині двох глобальних проблем сучасного життя: зростання кількості органічних відходів, що виробляються сучасними суспільствами та економіками, та негативного впливу викидів парникових газів (ПГ) на клімат.

Завдяки тому, що виробництво біогазу чи біометану передбачає перетворення органічних відходів на відновлювані джерела енергії,  це вікно у світ, у якому ресурси повторно використовуються, а попит на енергетичні послуги може бути задоволений з екологічними перевагами.

Біогаз може використовуватися як місцеве джерело енергії та тепла, а також як чисте паливо для приготування їжі (замість традиційного використання твердої біомаси у багатьох країнах, що розвиваються). Існують також потенційні вигоди: у сільськогосподарському виробництві (за використання дигестату з біогазових установок як добрива) та у сфері управління лісовими ресурсами (зменшенні вирубки лісів).

Збагачений біометан (також відомий як відновлюваний природний газ) не відрізняється від природного газу, тому його можна транспортувати та використовувати таким же чином. Біометан має переваги природного газу, залишаючись при цьому вуглецево нейтральним.

Обсяги використання біогазу та біометану можуть бути значно більшими у разі реалізації таких сценаріїв як Сценарій стійкого розвитку від Міжнародного Енергетичного Агентства [1] (Sustainable Development Scenario by International Energy Agency, далі  SDS від IEA). Він повністю відповідає глобальним цілям щодо подолання змін клімату, покращення якості повітря та забезпечення доступу до “зеленої” енергії. Біогаз і біометан мають потенціал для підтримки всіх аспектів сценарію SDS, який повністю відповідає Паризькій угоді, згідно з якою ріст глобальної температури має бути втриманий на рівні “набагато нижче 2 °С … і прагнути обмежити [її] до 1,5 °C “, і відповідає цілям, пов’язаним з універсальним доступом до енергії та чистого повітря.

 

Виробники біогазу та біометану перетворюють органічні залишки та відходи на цінне сучасне джерело чистої енергії

Сучасні суспільства та економіки виробляють все більшу кількість органічних відходів, які можуть бути використані для отримання чистих джерел енергії. Біогаз і біометан  це різні продукти з різним застосуванням, але вони походять з органічної сировини, потенціал якої сьогодні недостатньо використовується. Виробництво та використання цих газів втілює ідею циркулярної економіки, зменшуючи викиди, покращуючи управління відходами та підвищуючи ефективність використання ресурсів. Використання біогазу та біометану також сприяє залученню сільських громад та регіонів до трансформації енергетичного сектору.

 

Обсяг сировини для сталого виробництва біогазу та біометану величезний, але сьогодні використовується лише частина цього потенціалу

Комплексне дослідження щодо обсягу сировини доступної для виробництва біогазу та біометану, проведене для цього звіту [1], показує, що є великий технічний потенціал для виробництва цих газів, і він значною мірою не використовується. Сировиною є залишки сільськогосподарських культур, гній тварин, тверді побутові відходи, стічні води та залишки лісового господарства – для прямого виробництва біометану шляхом газифікації. Ця оцінка враховує лише ту сировину, яка не конкурує з продуктами харчування для потреб сільського господарства. Виробництво біогазу та біометану у 2018 році становило близько 35 млн тонн нафтового еквівалента (млн т н.е.),  це лише частина від загального потенціалу. Повне використання потенціалу може охопити близько 20% наявного попиту на газ у всьому світі.

 

Біогаз це місцеве джерело енергії та тепла і чисте паливо для приготування їжі для домогосподарств

Біогаз  це суміш метану, СО2 та невеликих кількостей інших газів, яку можна використовувати для отримання електроенергії та для задоволення потреб в опаленні чи приготуванні їжі. Його використання та конкурентоспроможність залежать від конкретних обставин, проте загалом біогаз пропонує сталий спосіб задоволення потреб громади в енергії, особливо там, де доступ до централізованих мереж є складним або там, де існує велика потреба в теплі, яку не можна задовольнити відновлюваною електроенергією.

У країнах, що розвиваються, біогаз зменшує залежність від твердої біомаси для приготування їжі, покращуючи здоров’я та економіку регіону. У сценарії SDS (від IEA) біогаз  джерело чистої енергії для приготування їжі для додаткових 200 мільйонів людей у 2040 році, половина з яких в Африці.

Біогаз також може бути збагачений до біометану шляхом видалення СО2 та інших домішок.

Збагачений біометан має усі переваги природного газу без додаткових викидів.

Біометан – це майже на 100%, метан, що утворюється або шляхом збагачення біогазу, або шляхом газифікації твердої біомаси; оскільки він не відрізняється від звичайного природного газу, його можна транспортувати та використовувати скрізь, де і природний газ, але без додаткових викидів. Використання біометану швидко поширюватиметься відповідно до сценарію SDS (від IEA). Це дозволить країнам скоротити викиди у певних важкодоступних секторах, зокрема важкій промисловості та вантажних перевезеннях. Це також допоможе зробити існуючу газову інфраструктуру більш вуглецево нейтральною, а відповідно  покращити економічну ефективність та безпеку переходу на чисту енергію для багатьох регіонів у світі.

 

Джерело: Міжнародне енергетичне Агенство IEA (2020), “Огляд світових ринків біогазу та біометану”: [1] https://www.iea.org/reports/outlook-for-biogas-and-biomethane-prospects-for-organic-growth