Регулювання виробництва рідких моторних біопалив. Дослідження BRDO

12/06/2019

Дослідження присвячене аналізу проблем ведення бізнесу у біопаливній галузі, які можливо вирішити шляхом коригування державних політик.

Передумовою створення цієї книги стали наступні чинники:

  • Необхідність перегляду, гармонізації регуляторного поля та практик ведення бізнесу у сфері виробництва та реалізації біопалива, відповідно до вимог Директив ЄС;
  • Стратегічна важливість біопаливної галузі для енергетичної та екологічної безпеки України;
  • Наявність конфліктних ситуацій між державою та бізнесом;
  • Низькі темпи нарощування споживання рідких моторних біопалив.

Правильне та повне усвідомлення цієї проблематики дозволить системно підійти до реформування системи державного регулювання, прибрати невиправдані бар’єри, оптимізувати процедури, виправити помилково чи надмірно застосоване регулювання, імплементувати кращі світові практики.

Результатом впровадження запропонованих Офісом підходів до розв’язання проблем стане розвиток виробництва та споживання рідкого моторного біопалива, економія нафтопродуктів, зниження залежності від імпорту нафти та нафтопродуктів, зростання економіки та конкурентоспроможності вітчизняних товарів, зниження шкідливого впливу автотранспорту на природне середовище, скорочення безробіття, зменшення фінансових та часових витрат бізнесу.

Зелена книга сформована на основі аналізу законодавства України станом на 01.03.2019.

Анотація до Зеленої книги “Регулювання виробництва рідких моторних біопалив”

Документ підготовлено експертами Офісу ефективного регулювання. Детальніше: www.brdo.com.ua.