Старт програми ЄБРР та GEF «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці»

01/11/2019

Європейський банк Реконструкції та Розвитку активно підтримує політичні рішення та впроваджує інвестиції, орієнтовані на відновлювані джерела енергії, енергоефективність та впровадження технологій, що сприяють пом’якшенню змін клімату у всіх країнах діяльності. Ця діяльність є результатом переходу банку до принципів Зеленої Економіки. В рамках продовження реалізації принципів Зеленої Економіки, ЄБРР сумісно з Глобальним Екологічним Фондом (GEF) запускають в Україні Програму «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці».

Тривалість Програми:

Початок – 4 квартал 2019 року;
Термін – 48 місяців.

Програма сприятиме інвестиціям в інноваційні біоенергетичні технології та практики, пов’язані з використанням сільськогосподарських залишків та відходів, шляхом сприяння та розвитку сталих біоенергетичних ланцюжків доданої вартості.

Діяльність таких ланцюжків призводить до значного скорочення викидів парникових газів та сприяє досягненню цілей України щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії в загальному обсязі виробництва енергії.

Складові Програми:

Політичний діалог. Підтримка законодавчої та регуляторної бази для ланцюжків створення вартості в біоенергетиці, включаючи розробку:

 • Стратегічної дорожньої карти підтримки вкладу біоенергетики у національні цілі з ВДЕ;
 • Систем сертифікації біомаси;
 • Регуляторних заохочувальних механізмів для біоенергетичних проектів.

Технічна підтримка. Підтримка розгортання біоенергетичних ланцюжків за допомогою цільової технічної допомоги:

 • Приватного сектора при впровадженні проектів створення ланцюжків поставок.

Фінансова підтримка. Розгортання інвестиційних продуктів для інновацій в біоенергетиці:

 • Кредитування ЄБРР: 50,000,000 доларів США;
 • Заохочувальні гранти до 20% вартості створення ланцюжка; Загальний фонд грантів – 3,500,000 доларів США.

Обмін знаннями. Управління знаннями та підвищення обізнаності:

 • Діюча Платформа-форум зі сталого агробізнесу saf.org.ua;
 • Сприяння поширенню ключових результатів та бізнес-моделей (веб-сайт, семінари, тренінги);
 • Впровадження освітньої програми зі спеціалізованим курсом з інновацій в агробізнесі та біоенергетиці.

Зона дії проекту для забезпечення сталості біомаси та створення сталого ланцюжка доданої вартості (відмічено зеленим)

Серед сторін, зацікавлених в співпраці з Програмою є:

сільськогосподарські компанії, сільськогосподарські асоціації, представники законодавчої та виконавчої влади, громадські організації в енергетиці, аграрному та екологічному секторах, науково-дослідні інститути/університети, які працюють над питаннями сталого розвитку, відновлюваної енергетики та сільськогосподарських питань.

Очікувані результати Програми:
 • Існування сприятливого законодавчого середовища для розвитку біоенергетичних інновацій та впровадження новітніх технологій;
 • Наявні технічні ресурси та потужності для підтримки розвитку ланцюжку створення вартості в біоенергетиці;
 • Збільшення інвестицій в інноваційні кліматичні технології у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці;
 • Підвищена поінформованість та знання щодо сталих біоенергетичних технологій та ланцюжків створення вартості, що призводить до тиражування та масштабування по всій Україні.

Програма сприятиме підвищенню сталості аграрного приватного сектору шляхом додавання вартості побічній продукції за рахунок кредитування ЄБРР, грантів від ГЕФ та інвестицій в акціонерні капітали – які можуть бути масштабовані в майбутньому. Крім того, Програма спрямована на всебічну та ефективну діяльність у галузі знань та управління з метою підвищення відтворюваності та, таким чином, загальної сталості сільськогосподарського та енергетичного секторів України.

За новинами Програми «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці» слідкуйте на цьому сайті!