Сприяння впровадженню систем опалення на агробіомасі в сільських регіонах Європи (AgroBioHeat)

22/02/2019

В Україні стартував міжнародний проект «Сприяння впровадженню систем опалення на агробіомасі в сільських регіонах Європи» (AgroBioHeat), покликаний прискорити процес практичної реалізації потенціалу аграрної біомаси для виробництва енергії в Україні.

Агробіомаса є великим місцевим ресурсом в Україні. Сьогодні варто визнати, що цей ресурс ще недостатньо використовується. З іншого боку, використання саме цього ресурсу є вирішальним у досягненні Україною Енергетичних і Кліматичних цілей, а також у розвитку сільських територій.

Починаючи із січня 2019 року консорціум із 13 організацій з 9 країн Європи та України створить комплексну платформу для подолання бар’єрів та підтримки ринку виробництва теплової енергії з агробіомаси.

AgroBioHeat прагне підвищити довіру до агробіомаси, надати місцевим зацікавленим сторонам можливість розблокувати ринок і вплинути на розвиток європейського та національного середовища таким чином, щоб сприяти розвитку ринку споживання агробіомаси. Дії проекту будуть головним чином розташовані в 6 європейських країнах (Греція, Іспанія, Франція, Румунія, Угорщина) та Україні і націлені на інтенсивне залучення різних зацікавлених сторін проекту.

Позитивною особливістю складу консорціуму є, по-перше, наявність партнерів різного профілю (біоенергетичні/аграрні асоціації та кластери, науково-дослідні установи, компанії, що розробляють технічні рішення для систем опалення на біомасі, включаючи установку та експлуатацію таких систем), по-друге – широкий спектр знань та досвіду партнерів (від загальних питань біоенергетики/відновлюваної енергетики до соціальних аспектів; від досліджень до конкретних технічних рішень).

Цілі проекту AgroBioHeat:

 • Збільшити споживання агробіомаси для виробництва теплової енергії шляхом підтримки 8 флагманських проектів, і підтримки запуску більше 80 ініціатив
 • Підвищити довіру зацікавлених сторін до виробництва теплової енергії з використанням агробіомаси
 • Надати керівництва та рекомендації політикам на місцевому, регіональному та національному рівнях для розуміння інструментів, які допоможуть подолати бар’єри для розвитку сектору опалення з використанням агробіомаси
 • Вплинути на перегляд Положення про Екодизайн для котлів на твердому біопаливі та впровадження лімітів на викиди для опалювальних установок потужністю від 500 кВт до 1 МВт
 • Зрозуміти фактори соціального сприйняття та місцеві особливості успіху або гальмування розробок систем опалення на агробіомасі
 • Сприяти змінам у свідомості учасників та кластерів ланцюга створення вартості, а також розширювати можливості для розгортання систем опалення на агробіомасі
 • Підвищити позицію конкурентоспроможності європейських виробників та монтажників систем опалення на біомасі
 • Сприяти підвищенню видимості систем опалення на агробіомасі для великої аудиторії, включаючи цільову аудиторію та ключових учасників, а також широку громадськість.

В проекті AgroBioHeat в якості агробіомаси розглядаються відходи та побічні продукти сільськогосподарського та агропромислового виробництва, у т.ч. солома, стебла кукурудзи, біомаса від обрізки/викорчовування садів та виноградників, лушпиння соняшника, лушпайка рису, багаторічні енергетичні культури (трав’яні та деревні).

Заплановані роботи, серед іншого, включають:

 • ідентифікацію успішних проектів з виробництва теплової енергії з агробіомаси, збір та розповсюдження інформації про них;
 • пошук кращих потенційних проектів цього напрямку, допомога цим проектам у розробці бізнес-моделі та визначенні фінансових інструментів;
 • розробку національних стратегій з енергетичного використання агробіомаси.
 • розробка профільних посібників: «Енергія з соломи», «Енергія з біомаси ОВБСН», «Енергія з агропромислових відходів» та «Енергія з відходів виробництва кукурудзи». Останній посібник буде підготовлений Біоенергетичною асоціацією України.

В рамках AgroBioHeat планується пошук зацікавлених стейкхолдерів для співпраці в рамках проекту.

Цільова аудиторія та ключові учасники проекту в Україні

Цільова аудиторія: 

 • Потенційні користувачі систем опалення на агробіомасі в сільській місцевості;
 • Ферми та агропромисловість;
 • Енергосервісні компанії;
 • Кооперативи на відновлюваних джерелах енергії;
 • Державний сектор.

Ключові учасники: політики, виробники обладнання та місцева громада.

Контактна особа проекту в Україні: Тетяна Желєзна, тел: +380 44 223-55-86, zhelyezna[at]uabio.org