Перспективи виробництва та використання біометану в Україні

08/04/2019
Рівень споживання природного газу в Україні досить високий

Частка природного газу в кінцевому споживанні енергії становить більше 40%. При цьому Україна забезпечує себе природним газом за рахунок власних ресурсів на третину, інший природний  газ Україна імпортує, переважно з Росії. Зменшення споживання ПГ та його заміщення альтернативами є питанням національної безпеки. Однієї з можливостей заміщення ПГ є виробництво біометану.

Україна володіє значним потенціалом виробництва біогазу/біометану (БГ/БМ)

Загальний потенціал виробництва БГ/БМ з відходів та побічної продукції агропромислового комплексу, твердих побутових відходів, комунальних та промислових стічних вод оцінюється в 3,2 млрд м³ СН4 в рік. Ще 3,0 млрд м³ СН4 можна отримати при вирощуванні енергетичної кукурудзи (або інших енергетичних культур) на незадіяних сільсікогосподарських землях площах 1 млн га (3% від загальної площі орних земель України). Реалізація цього потенціалу визначається стратегією використання земельних ресурсів країни. Значний додатковий потенціал виробництва БМ пов’язаний з розвитком методів газифікації та метанізації деревної біомаси.

Голова правління Біоенергетичної асоціації України, Георгій Гелетуха:

“Необхідно встановити на державному рівні конкретні цілі з виробництва біометану та терміни їх досягнення, а також розробити національний реєстр виробництва та споживання біометану”.

Україна є країною з розвинутою системою газопостачання

Загальна протяжність газорозподільчих мереж становить 246 тис. кілометрів. Більше 70% населення України має доступ до ПГ. Таким чином, на більшій частині території України існує технічна можливість підключення виробників БМ до газорозподільчих мереж середнього та низького тиску для локального споживання БМ.

Наявність унікальної системи магістральних газопроводів робить принципово можливим експорт отриманого в Україні біометану в країни Західної Європи, в яких розроблена система стимулювання виробництва БМ. Для розвитку перспектив експорту БМ в країни ЄС потрібен національний реєстр виробництва та споживання БМ для підтвердження джерела його походження у відповідності до певних критеріїв, які відповідають вимогам аналогічних реєстрів країн ЄС та забезпечення взаємодії між аналогічними реєстрами європейських країн.

Україна відноситься до країни з традиційним використанням стисненого ПГ як моторного палива

В 2011 році в країні нараховувалось 200 тис. автомобілів на стисненому ПГ та біля 300 газозаправних станцій. Ринок використання БМ в якості моторного палива практично необмежений. Оскільки властивості БМ близькі до властивостей ПГ, використання БМ в якості моторного палива можливе в будь-яких пропорціях з ПГ. При цьому немає необхідності в модифікації транспортних засобів або ж газових розподільчих мереж.

Собівартість виробництва БМ поки що відносно висока

Конкурентоспроможність виробництва БМ залежить від цін на природний газ на місцевому або експортному ринках. Мінімальна собівартість БМ становить біля 180 €/1000 м3. Собівартість виробництва енергії з БМ коливається від от 0,02 до 0,12 €/кВт·год. Собівартість виробництва газового моторного палива складає від 3 до 10 грн/л. Найбільш рентабельними будуть проекти виробництва електричної та теплової енергії в КГУ у випадку реалізації електричної енергії за ЗТ, а 100% теплової за тарифом для промислових підприємств. Проекти виробництва стисненого БМ та реалізація його як моторного палива також можуть, за певних умов, бути рентабельними. Проекти виробництва БМ з наступним заміщенням ПГ на промислових підприємствах при поточній його вартості найменш привабливі та можуть бути рентабельними лише при низькій вартості сировини, обладнання і т.п. Для всіх типів проектів можливість продажу переробленої сировини як органічних добрив за ринково обґрунтованою вартістю значно підвищує рентабельність проектів.

Розвиток виробництва БМ вимагає державної підтримки

В Україні відсутнє законодавство, яке сприяє виробництву та утилізації біометану. Для того, щоб виробництво БМ в Україні розвивалось, необхідно реалізувати набір відповідних заходів, серед яких можна виділити використання «зеленого тарифу» К=3.0 (16,16 €центів/кВт•год, без ПДВ) у випадку виробництва електроенергії з біометану за умови обов’язкової утилізації тепла, розробку стандартів та технічних умов на виробництво БМ та його використання в газових мережах, гарантії відсутності дискримінацій при закачуванні БМ в розподільчі мережі та, потенційно, магістральні газові мережі.

 

Детальніше про виробництва біометану: можливості, важливість, доцільність, а також рекомендації щодо розвитку виробництва та використання біометану в Україні читайте в Аналітиці “Перспективи виробництва та використання біометану в Україні” (2014 р.).