Біоенергетика у 2023 році: глобальний статистичний звіт Всесвітньої біоенергетичної асоціації (WBA)

29/12/2023

Всесвітня біоенергетична асоціація (WBA) щорічно публікує звіти про глобальну статистику біоенергетики, які розкривають складну динаміку розвитку біоенергетики у світі, зокрема зміни у використанні викопних палив і ВДЕ; динаміку сектору електроенергетики; виробництво теплової енергії з відновлюваних джерел; виклики у транспортному секторі; біоенергетичні товари.

Наводимо ключові дані зі звіту 2023 року.

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ СВІТУ

Викопні палива продовжують домінувати у світовому енергопостачанні. У 2021 році загальне постачання первинної енергії (ЗППЕ) у світі становило 618 ЕДж, із яких частка викопних палив склала 80% (вугілля 27%, нафта 29% і газ 24%). ЗППЕ ядерної енергії становило 30,7 ЕДж або 5% від загального енрегопостачання. Технології відновлюваної енергії сонця, вітру, гідроенергії, біомаси, геотермальної енергії тощо склали 90,8 ЕДж, що становить 15% від загального постачання первинної енергії у 2021 році.

 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ СВІТУ

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ

У 2020 році у світі було вироблено 26 833 ТВт-год електроенергії, причому частка відновлюваних джерел енергії становила 29% (7 669 ТВт-год). Переважно завдяки розширенню використання сонця та вітру, а також значному внеску гідроенергії та біомаси. Гідроенергетика була найбільшим відновлюваним джерелом електроенергії з часткою 58%, за нею йде вітер з часткою 21%. Біоенергетика була четвертим за величиною відновлюваним джерелом електроенергії з виробництвом 685 ТВт-год.

 

Виробництво електроенергії з ВДЕ та частка електроенергії з біомаси

 

За останні 20 років у світі спостерігається експоненціальне зростання потужності електричної генерації з біомаси: з 28 120 МВт у 2000 році до 148 912 МВт у 2022 році. На континентальному рівні у 2022 році Азія представляла 43% загальної потужності електроенергії з біомаси. Далі йдуть Європа та Америка з 28% та 26% відповідно.

 

Загальна потужність електрогенерації з біомаси

 

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ

У 2020 році 15,7 ЕДж теплової енергії було вироблено у світі лише за допомогою теплоелектростанцій. Технології відновлюваної енергії, включно з біомасою, геотермальною та сонячною тепловою енергією, за останні 20 років зросли в 3 рази у світовому виробництві теплової енергії. Проте частка ВДЕ у виробництві тепла зараз становить 8% (1,26 ЕДж). Важливо зазначити, що дані з виробництва теплової енергії включають лише тепло, вироблене на електростанціях і поставлене споживачам через мережі централізованого теплопостачання. 96% усього виробленого відновлюваного тепла було отримано з біомаси з незначним внеском геотермальних і сонячних теплових технологій. На Європу припадає близько 75% теплової енергії з біомаси, виробленої у світі.

 

Виробництво теплової енергії з ВДЕ у світі

 

ТРАНСПОРТ

У 2021 році у секторі транспорту було спожито 113 ЕДж енергії. Сира нафта  і нафтопродукти забезпечують 91% енергетичних потреб транспортного сектору. Споживання енергії на транспорті перевищує споживання електроенергії в усьому світі. Електрифікація є важливим варіантом декарбонізації транспортного сектору, але внесок у загальну частку транспорту становить 1,4%. Важливо відзначити, що частка ВДЕ в електроенергії становить лише близько 30%, а отже, загальна частка електроенергії з ВДЕ у транспорті ще нижча. У той же час рідке біопаливо та біогаз зараз пропонують комерційне та відновлюване паливо для для сектору. Частка біопалива в загальному споживанні енергії в транспортному секторі становить 3,5%.

У 2020 році 4,23 ЕДж відновлюваної енергії було використано в транспортному секторі у світі (4,0% споживання енергії на транспорті). Рідке та газоподібне біопаливо становило 90% усіх ВДЕ, що використовуються в цьому секторі. Частка відновлюваної електроенергії (розрахована на основі частки відновлюваної енергії в загальному секторі електроенергетики) становила 10%.

У 2020 році на біопаливо припадало 99% від загального використання відновлюваної енергії на транспорті в Америці та 63% на глобальному рівні. І Європа, і Азія мали вищі частки – 88% і 71% відповідно.

 

Використання ВДЕ на транспорті та частка біопалив

ПОСТАЧАННЯ БІОМАСИ

У 2020 році внутрішнє постачання біомаси у світі становило 57,5 ЕДж. 86% внутрішнього постачання було отримано з джерел твердої біомаси, включаючи деревну тріску, деревні гранули та традиційні джерела біомаси. Рідке біопаливо становило 7%, побутові та промислові відходи становили 2-3%, біогаз – 2%.

 

Внутрішнє постачання біомаси у світі

 

У 2022 році у світі було вироблено 1,9 млрд м3 деревного палива. На Африку та Азію припадає більша частина виробництва з частками по 37%. За оцінками, у 2022 році у світі було вироблено 46,4 млн т деревних гранул (пелет). На Європу припадає більшість виробництва деревних гранул із часткою 55% у світі, за нею слідує Америка з 31%. Деревне вугілля є ще одним із ключових секторів біоенергетики, який виробляється у значних обсягах у світі. У 2022 році у світі було вироблено майже 55 млн т деревного вугілля, причому на Африку припадає 70% світового виробництва.

У 2020 році у світі було вироблено 38,1 млрд м3 біогазу з еквівалентним енергетичним вмістом 1,46 ЕДж. Європа є світовим лідером з виробництва біогазу. У 2020 році Європа виробила 20 млрд м3 біогазу з енергетичним еквівалентом 0,71 ЕДж. Виробництво становить більше половини світового виробництва біогазу, а Азія посіла друге місце з часткою 32%.

 

Виробництво біогазу у світі

 

Більш детально із звітом про глобальну статистику біоенергетики 2023 році можна ознайомитися за посиланням.


Джерело: Звіт про глобальну статистику біоенергетики 2023 році

Дякуємо експерту Біоенергетичної асоціації України Семену Драгнєву за аналіз документа.