Нова програма США щодо стандарту відновлюваного палива

12/07/2023

Нові стандарти відновлюваного паливаАгенція з охорони довкілля США (EPA) представила 21 червня 2023 року фіналізований варіант правила стандарту відновлюваного палива (RFS) на 2023, 2024 та 2025 роки, спрямованого на зміцнення енергетичної безпеки США, підтримки економіки сільських територій та розширення виробництва палива з низьким вмістом вуглецю.

Остаточне правило встановлює збалансоване зростання споживання біопалива з 2023 по 2025 роки, зменшуючи у цей період залежність від імпорту нафти на близько 130–140 тис. барелів/день. Очікувана вартість переваг енергетичної безпеки для економіки США коливається у діапазоні від 173 до 192 млн доларів на рік.

Правилом встановлені застосовні об’ємні та відсоткові цілі на 2023–2025 роки для целюлозного біопалива, дизельного палива на основі біомаси, передового біопалива та загального відновлюваного палива, які американські нафтопереробники повинні щорічно змішувати з бензином і дизельним паливом. Крім того, внесено декілька регуляторних змін до програми стандарту відновлюваного палива, зокрема зміни, пов’язані з використанням біогазу.

Остаточне правило EPA містить зобов’язання щодо загального об’єму відновлюваного палива у 20,94 млрд галонів (≈ 75,7 млрд літрів) на 2023 рік, з яких 15 млрд галонів (≈56,78 млрд літрів) будуть із традиційного відновлюваного палива, наприклад, етанолу з кукурудзи, що дещо менше, ніж запропоновані раніше обсяги в 15,25 млрд галонів (≈ 57,73 млрд літрів). Правило також передбачає додаткові вимоги щодо обсягу 250 млн галонів (≈ 946,25 млн літрів) у 2023 році, щоб компенсувати незаконно скасовані обсяги у 2016 році.

У 2024 і 2025 роках остаточні вимоги EPA встановлюють обсяги відновлюваного палива 21,54 млрд галонів (≈ 81,53 млрд літрів) і 22,33 млрд галонів (≈ 84,52 млрд літрів) відповідно. Вимоги до традиційного відновлюваного палива – 15 млрд галонів (≈56,78 млрд літрів) для кожного з цих років.

Відсоткові стандарти, що відповідають цільовим об’ємам відновлюваних палив

Примітка

Визначення термінів згідно з частиною 80 правила RFS:

1 Целюлозне біопаливо означає відновлюване паливо, отримане з будь-якої целюлози, геміцелюлози або лігніну, що утворює викиди парникових газів протягом життєвого циклу щонайменше на 60% нижчі, ніж викиди парникових газів базового життєвого циклу.

2 Дизельне паливо на основі біомаси означає відновлюване паливо, яке утворює викиди парникових газів протягом життєвого циклу щонайменше на 50% нижчі, ніж викиди парникових газів базового життєвого циклу, і відповідає таким вимогам:

  •      (1)(i) Є транспортним паливом, добавкою до транспортного палива, мазутом або реактивним паливом.
  •       (ii) Відповідає визначенню біодизелю або неефірного відновлюваного дизельного палива.
  •       (iii) Зареєстроване як автомобільне паливо або добавка до палива відповідно до 40 CFR частина 79, якщо паливо або присадка до палива призначені для використання в автомобілях.
  •      (2) Відновлюване паливо, вироблене з відновлюваної біомаси, яка переробляється спільно з нафтою, не є дизельним паливом на основі біомаси.

3 Передове біопаливо означає відновлюване паливо, окрім етанолу, отриманого з кукурудзяного крохмалю, яке утворює викиди парникових газів протягом життєвого циклу щонайменше на 50% нижчі, ніж викиди парникових газів базового життєвого циклу.

4 Відновлюване паливо означає паливо, яке відповідає усім таким вимогам:

  • (1)(i) Паливо, яке виробляється або з відновлюваної біомаси, або з проміжного біопродукту, виробленого з відновлюваної біомаси.
  •     (ii) Паливо, яке використовується в закритому місці для заміни або зменшення кількості викопного палива, присутнього в транспортному паливі, мазуті або реактивному паливі.
  •     (iii) Має викиди парникових газів протягом життєвого циклу, щонайменше на 20% нижчі за викиди парникових газів базового життєвого циклу, якщо паливо не звільнено від цієї вимоги відповідно до § 80.1403.
  • (2) Етанол, на який поширюється це визначення, має бути денатурований за допомогою денатуранта етанолу, як того вимагає 27 CFR, частини 19–21. Будь-який об’єм денатуратору етанолу, доданого до неденатурованого етанолу виробником або імпортером, у кількості понад 2 об’ємні відсотки не повинен включатися в об’єм етанолу для цілей визначення відповідності вимогам цієї частини.

Визначення англійською:

1 Cellulosic biofuel means renewable fuel derived from any cellulose, hemicellulose, or lignin that has lifecycle greenhouse gas emissions that are at least 60 percent less than the baseline lifecycle greenhouse gas emissions.

2 Biomass-based diesel means a renewable fuel that has lifecycle greenhouse gas emissions that are at least 50 percent less than baseline lifecycle greenhouse gas emissions and meets all of the requirements of paragraph (1) of this definition:

  • (1)(i) Is a transportation fuel, transportation fuel additive, heating oil, or jet fuel. (ii) Meets the definition of either biodiesel or non-ester renewable diesel. (iii) Is registered as a motor vehicle fuel or fuel additive under 40 CFR part 79, if the fuel or fuel additive is intended for use in a motor vehicle
  • (2) Renewable fuel produced from renewable biomass that is co-processed with petroleum is not biomass-based diesel.

3 Advanced biofuel means renewable fuel, other than ethanol derived from cornstarch, that has lifecycle greenhouse gas emissions that are at least 50 percent less than baseline lifecycle greenhouse gas emissionsю.

4 Renewable fuel means a fuel that meets all the following requirements:

  • (1)(i) Fuel that is produced either from renewable biomass or from a biointermediate produced from renewable biomass.
  • (ii) Fuel that is used in the covered location to replace or reduce the quantity of fossil fuel present in a transportation fuel, heating oil, or jet fuel.
  • (iii) Has lifecycle greenhouse gas emissions that are at least 20 percent less than baseline lifecycle greenhouse gas emissions, unless the fuel is exempt from this requirement pursuant to § 80.1403.

Запропоновані об’ємні цілі відновлюваного палива, еквівалентного етанолу (RIN), млрд галонів

Згідно з визначеннями термінів у частині 80 правила RFS, біогаз означає суміш біометану, інертних газів і домішок, що відповідає всім наступним вимогам:

 1. Він виробляється шляхом анаеробного зброджування відновлюваної біомаси за затвердженою технологією.
 2. Невідновлювані компоненти не додано.
 3. Він вимагає видалення додаткових компонентів, щоб бути придатним для використання за призначенням (наприклад, як проміжний біопродукт для виробництва відновлюваного природного газу (RNG) або для виробництва відновлюваного палива, отриманого з біогазу).

Відновлюваний природний газ означає продукт, який відповідає всім наступним вимогам:

 1. Виробляється з біогазу.
 2. Не вимагає видалення додаткових компонентів, щоб бути придатним для подачі у комерційну газопровідну систему.
 3. Використовується для виробництва відновлюваного палива.

Відновлюване паливо, отримане з біогазу, означає стиснений або зріджений відновлюваний природний газ (CNG/LNG) або будь-яке інше відновлюване паливо, яке виробляється з біогазу або RNG, зокрема з біогазу, який використовується як проміжний біопродукт.

Варто зазначити, що EPA продовжує оцінювати коментарі, отримані на запропоновані правила щодо регулювання створення ідентифікаційних номерів відновлюваних джерел (RIN), які є кредитами відповідності RFS, для електроенергії для транспорту, виробленої з відновлюваної біомаси (eRIN). EPA продовжуватиме працювати над можливими шляхами розвитку програми eRIN.


Детальніше з правилом стандарту відновлюваного палива можна ознайомитися на сайті EPA за цим посиланням.