Технологічний прогрес у виробництві рідких біопалив та відновлюваних газів – головні висновки звіту IEA Bioenergy

22/02/2023

17 жовтня 2022 року у Відні Міжнародне енергетичне агентство (IEA Bioenergy) провело важливий семінар разом із засіданням Виконавчого комітету (ExCo90) — така подія відбувається раз на два роки. 

Семінар на тему «Технологічні досягнення в рідкому біопаливі та відновлюваному газі» мав комбінований формат та був присвячений обговоренню таких питань: 

  • прогрес у виробництві відновлюваних газів / біометану;
  • прогрес у виробництві рідких біопалив;
  • стан австрійського ринку біопалив та відновлюваних газів.

Головні висновки події

І зміна клімату, і енергетична безпека є основними причинами для термінової відмови від викопного палива: нафти і газу. Це вимагає поєднання заходів з енергозбереження, енергоефективності, електрифікації та переходу до використання відновлюваних джерел палива — кращої альтернативи не існує.

Відновлювані види рідкого транспортного палива відіграватимуть все більшу роль у транспортній системі, відповідно роль відновлюваних газів — у системі розподілу газу. В обох випадках біоенергетика відіграє критично важливу роль. Посилення позицій біометану на політичному рівні у Європі також сприяє подальшому розвитку відновлюваних газів.

Технологічний прогрес у виробництві рідких біопалив та відновлюваних газів Технологічний прогрес у виробництві рідких біопалив та відновлюваних газів

Висновки щодо позицій відновлюваних газів

Біометан можна використовувати без зміни інфраструктури транспортування/розподілу (природного) газу чи обладнання кінцевого споживача, тому це рішення, яке можна реалізовувати негайно.

Сектор біогазу починає більше зосереджуватися на збагаченні до якості біометану, який можна подавати в газову мережу або використовувати децентралізовано як замінник природного газу. Модернізація також полегшує уловлювання та використання біогенного CO2 з біогазу.

Газотранспортні мережі також перспективні для доставки біометану (SNG), який можна подавати в мережу для заміни викопного газу. Ці технології перевірені та готові до комерційних масштабних проєктів.

Прискорення впровадження проєктів з відновлюваних газів потребує планування та стратегії, стабільної і сприятливої політичної бази, усунення бар’єрів, легкого доступу до ринку, можливості торгівлі продукцією за кордоном, розширення доступу до сталої сировини та визнання багатофункціональності біогазу/біометану.

 

Висновки щодо позицій сучасних рідких біопалив 

На ринок виходять термохімічні та біохімічні способи виробництва сучасного рідкого біопалива, а вже у найближчі роки очікується впровадження нових проєктів.

У той час як більшість сучасних проєктів і технологій все ще стосуються біопалив для наземного транспорту, розробники все більше зосереджуються на екологічному авіаційному паливі.

Політична воля має важливе значення для розвитку сектору рідких біопалив. Фінансування є найважливішим фактором, а найбільший ризик для інвесторів – політична нестабільність, враховуючи, що інвестиції повинні мати 15-20-річну перспективу.

 

Зміни у підходах до виробництва

Біопереробка для отримання кількох продуктів є центральним принципом у всіх розробках на біологічній основі.

Різні галузі промисловості, які працюють з біомасою, перетворюються на біопереробні заводи, створюючи різноманітні продукти, сприяючи економічній доцільності бізнесу та уникаючи відходів у процесі. Біопаливо/біоенергія є невід’ємною частиною цих систем. Кругообіг вуглецю та поживних речовин є спільною ланкою цих процесів.


Джерело: IEA Bioenergy.