Енергетика Данії: амбіції та плани

09/12/2021

Данія зобов’язалася дотримуватися як міжнародних, так і національних обов’язкових до виконання цільових показників на 2030 і 2050 роки для досягнення цілей Паризької угоди. Цільовий план Європейського Союзу (ЄС) щодо клімату до 2030 року та Закон про клімат, прийняті парламентом Данії, визначили конкретні переліки цілей, які представлені у таблиці нижче. Зокрема, данський Закон про клімат спрямований на 70% скорочення викидів парникових газів до 2030 року і досягнення кліматичної нейтральності країною у 2050 році.

Енергетичні цілі Данії

Загальне первинне постачання енергії

Загальне первинне постачання енергії (ЗППЕ) Данії у 2019 році становило 669 петаджоулів (ПДж), з якого викопне паливо (нафта, газ, вугілля) становило 58% (Діаграма 1). На нафтопродукти припадало 37% ЗППЕ (247 ПДж), на природний газ – 16% (107 ПДж), вугілля – 5,5% (37 ПДж) і на невідновлювані відходи – 2,7% (18 ПДж). Частка ВДЕ становила 36% або 240 ПДж (175 ПДж – біоенергія, 58 ПДж – енергія вітру, 6 ПДж – енергія сонця). Було імпортовано 21 ПДж електроенергії, що становило 3% ЗППЕ Данії.

З 2006 по 2013 роки ЗППЕ в Данії характерне зниження та стабілізація на значенні близько 700 ПДж після 2013 року. В останні роки в країні спостерігалася чітка тенденція переходу від викопних палив до відновлюваної енергії. Порівняно з 2010 роком, частка вугілля в ЗППЕ знизилася з 20% до 5,5%, природного газу – з 22% до 16%, а частка нафти стабільно залишається на рівні близько 36%. У той же період частка відновлюваної енергії постійно стабільно зростала з 20% до 36% ЗППЕ. У загальному постачанні енергії з ВДЕ у 2019 році лідерами були біомаса та енергія вітру, частка сонячної енергії все ще відносно невелика. Загальна частка біоенергетики в ЗППЕ зросла з 20,3% до 26,2% порівняно з 5 роками раніше, тоді як сумарна частка енергії сонця та вітру зросла з 7,4% до 9,6%.

Total primary energy supply in Denmark

Загальне постачання первинної енергії та внесок різних джерел енергії в Данії у 2019 році

Як показано на діаграмі нижче, тверде біопаливо (паливні дрова, тріска, деревні гранули та солома) становлять основну частину (75%) біоенергії в Данії. Інші види біоенергії – це відновлювана частка твердих побутових відходів ТПВ (12%), біогаз (7,5%), біодизель (4%) та біобензин (1%).

Bioenergy of Denmark in 2019

Біоенергія в ЗППЕ Данії

Особливості розвитку біоенергетики Данії

  • Стабільне зростання обсягів використання твердого біопалива з 40 ПДж у 2000 році до 127 ПДж у 2019 році. Основне збільшення його використання відбулося на ТЕЦ та котельнях при заміщенні викопного палива для централізованого опалення. Використання твердого біопалива для потреб опалення житлових приміщень є досить стабільним, а в промисловості – незначне.
  • Лісів у Данії небагато, більшість використаного твердого біопалива в Данії з ними не  пов’язана, т.я. значну роль у цьому відіграє імпортне деревне паливо та дуже широке використання соломи для виробництва енергії.
  • Енергія з відновлюваної частки ТПВ є досить стабільною з 2005 року (близько 21 ПДж).
  • До 2012 року енергія з біогазу становила близько 4 ПДж. Після 2012 року вона різко зросла до 17 ПДж у 2019 році.
  • Основне зростання використання транспортних біопалив відбулося між 2010 і 2012 роками до 9 ПДж і з того часу стабілізувалося.

У таблиці нижче наведено загальні показники постачання біоенергії у 2019 році на душу населення. Порівняно з іншими 24 країнами-членами IEA Bioenergy (у перерахунку на душу населення), Данія займає перше місце за питомим показником з відновлюваної частки ТПВ, на другому місці – біогаз (після Німеччини), на високому рівні знаходиться питомий показник енергії з твердої біомаси, рідкі біопалива знаходяться посередині.

Загальне постачання енергії на душу населення у 2019 році з різних джерел біоенергії


За матеріалами звіту Програми співробітництва у галузі біоенергетичних технологій Міжнародного енергетичного агентства (IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme (TCP)) Implementation of bioenergy in Denmark – 2021 update)