Біоенергетика в АПК: можливості

06/04/2021

Bioenergy technologies in agriculturalУ сільському господарстві України зосереджені значні ресурси агробіомаси, які за рахунок впровадження біоенергетичних проєктів в АПК можуть бути використані для заміни викопних палив та скорочення емісії парникових газів, що відповідає цілям Енергетичної стратегії України.

Наразі ці ресурси не використовуються з огляду на складність організації ланцюжків «заготівля-поставка» агробіомаси, високі інвестиційні витрати на спеціалізоване біоенергетичне обладнання, високі ризики закладення енергетичних плантацій на малопродуктивних, деградованих та техногенно забруднених землях, труднощі ефективного спалювання аграрних відходів та залишків.

Шість чинних державних програм підтримки АПК не забезпечують необхідне стимулювання впровадження виробництва енергії з біомаси.

Серед доступних можливостей вже передбачено, що агровиробники можуть отримати часткову компенсацію вартості окремих видів сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, зокрема зерносушарок, теплогенераторів на біомасі, обладнання для виробництва паливних брикетів та гранул, причепів для транспортування біомаси, які вже ввійшли до Оновленого переліку[1] вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу. Проте цього недостатньо.

Можливості для розвитку біоенергетичних технологій у сільському господарстві

  1. З огляду на потреби впровадження ефективних сучасних систем опалення в АПК, які можуть використовувати дешеву місцеву агробіомасу, експерти Біоенергетичної асоціації України (БАУ) пропонують включити до зазначеного Оновленого переліку спеціалізовані вітчизняні котли для спалювання агробіомаси.
  2. Крім того, є потреба у розширенні наявних програм державної підтримки АПК шляхом розробки нової програми державної фінансової підтримки розвитку виробництва енергії з біомаси в агропромисловому комплексі для суб’єктів господарювання або сільськогосподарських товаровиробників, які реалізують біоенергетичні проєкти із заготівлі та постачання сільськогосподарських відходів і залишків для енергетичного використання; виробництва твердих, рідких видів біопалива і біогазів; виробництва теплової та електричної енергії в сільській місцевості.
  3. Варто зазначити, що бюджетні кошти можуть надаватися суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих, реконструйованих, а також введених в експлуатацію об’єктів із зберігання та переробки агробіомаси у рідкі, тверді біопалива і біогази та виробництва теплової та електричної енергії для потреб АПК, а також придбаних суб’єктами господарювання основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг.

[1] https://bit.ly/3H6cOyJ