Дорожня карта розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року і План дій до 2025 року

03/06/2021

Розробка довгострокової стратегії розвитку біоенергетики України і Дорожньої карти є необхідним кроком на шляху до досягнення Україною енергонезалежності. Публікуємо комплексний документ, розроблений Агентством з відновлюваної енергетики (АВЕ, Україна) спільно з COWI A/S (Данія) у межах реалізації проєкту «Підтримка законодавчої та регуляторної бази для біоенергетичних ланцюжків в Україні», який виконується в рамках нової Програми ЄБРР «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці».

Ця Дорожня карта є важливою складовою і першим кроком на шляху розробки стратегії розвитку біоенергетики України. Проте для її практичної реалізації потрібен План дій із детальним переліком законодавчих актів, які необхідно розробити або які потребують внесення змін протягом найближчих п’яти років. Цей документ також представлено.

Чому Дорожня карта важлива для України?

Джерело: www.endswasteandbioenergy.com

  • Окреслює перспективи розвитку сектору біоенергетики до 2050 року.
  • Містить конкретний План дій із досягнення вже проголошених цілей з розвитку сектору до 2025 року.
  • Окреслює роль біоенергетики у виконанні міжнародних зобов’язань України зі скорочення викидів парникових газів.
  • Визначає внесок біоенергетичних установок і технологій у заміщення потужностей на викопних паливах і потужностей АЕС, які будуть виведені з експлуатації до 2050 року.

 Передумови розробки документа

 

Енергетична Стратегія України ставить амбітну мету досягти 11 млн т н.е. з біомаси, біопалива та відходів у загальному постачанні первинної енергії у 2035 році.

Але на сьогодні немає документу (дорожньої карти або плану дій), який показував би, за рахунок яких видів біомаси/біопалив, з використанням яких технологій та видів обладнання (котли, ТЕЦ, ТЕС) і в яких секторах (виробництво теплової енергії, виробництво електроенергії, когенерація, сектор транспорту) буде найбільш ефективно досягнуто на практиці зазначені 11 млн т н.е. у загальному постачанні первинної енергії. 

Біоенергетика відіграє значну роль у виконанні Україною міжнародних зобов’язань зі скорочення викидів парникових газів, що також обумовлює необхідність розробки довгострокової стратегії її розвитку.

Іншим важливим фактором є міжнародні зобов’язання України зі скорочення викидів парникових газів згідно з Паризькою кліматичною угодою 2015 року – виконання так званих «національно визначених внесків». Наразі це зобов’язання зі зниження становить 40% відносно рівня викидів парникових газів 1990 року до 2030 року, але протягом найближчих років може збільшитися до близько 70% відносно рівня викидів парникових газів 1990 року до 2050 року. Для виконання цієї нової цілі Україна має переходити на низьковуглецеву економіку, суттєво скорочувати споживання викопних палив, активно розвивати енергоефективність і впроваджувати відновлювані джерела енергії. За попередніми оцінками, частка ВДЕ в енергетичному секторі України у 2050 році може досягти 60%, з яких більше половини – внесок біоенергетики.

Стратегія розвитку біоенергетики на період до 2050 року покаже, яким чином біопалива, біоенергетичні установки і технології зроблять свій внесок у заміщення того обсягу потужностей на викопних паливах і потужностей АЕС, які будуть виведені з експлуатації до 2050 року.

Наступним фактором, який обов’язково треба брати до уваги, є те, що вже зараз обладнання більшості потужностей вугільних ТЕС в Україні перебуває на межі фізичного зносу, бо ці електростанції були введені в експлуатацію у 1960-х роках. Крім того, до 2050 року закінчаться всі потенційні терміни продовження експлуатації АЕС країни.


Варто зазначити, що матеріали Дорожньої карти можуть бути використані у процесі розробки нової Енергетичної стратегії України з розширенням охоплюваного періоду до 2050 року. 

Розробники: Агентство з відновлюваної енергетики (АВЕ, Україна) спільно з COWI A/S (Данія) у межах реалізації проєкту «Підтримка законодавчої та регуляторної бази для біоенергетичних ланцюжків в Україні» Програми ЄБРР «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці».