Вартість заготівлі побічних продуктів виробництва соняшника

21/12/2020

Через відсутність описаних практичних прикладів заготівлі побічних продуктів (ПП) соняшнику кормозбиральними комбайнами розрахунки базуються на досвіді збирання стебел кукурудзи з урахуванням особливостей соняшнику. Подрібнені залишки соняшнику транспортуються трактором з причепом до сховища на відстань до 10 км.

Початкові умови: тривалість збирання врожаю – 30 днів, тривалість роботи – 8 годин/день, відрахування на обслуговування та ремонт – 5%, амортизація – 10 років, зарплата оператора – 17,7 євро/день, урожайність  соняшнику: мін. 1,5 т/га, сер. 2,5 т/га, макс. 5 т/га; об’єм стеблової маси з 1 га поля: мін. 1,6 т с.р./га, сер. 2,1 т с.р./га, макс. 3,0 т с.р./га.

Результати оцінки чистої вартості заготівлі залишків соняшнику для трьох обсягів збору біомаси на одиницю площі наведені на рисунку нижче. Амортизація є основною складовою витрат.

Вартість заготівлі стебла соняшнику кормозбиральним комбайном

Результати техніко-економічного обґрунтування ланцюга на базі самохідного кормозбирального комбайна наведені в таблиці нижче. Період окупності збору побічних продуктів врожаю істотно залежить від обсягу зібраної біомаси з гектара, що також впливає на завантаження обладнання.

Так, при заготівлі побічних продуктів соняшнику в обсязі 3 т с.р./га простий термін окупності заготівлі становить 4,8 року. У сценарії збирання середніх обсягів біомаси 2,1 т с.р./га, що може бути досягнуто при врожаї соняшнику 25 ц/га, простий термін окупності такої заготівлі становить 6,4 року. При врожайності побічних продуктів соняшнику 1,6 т с.р./га простий термін окупності становить 8,2 року.

Техніко-економічне обґрунтування заготівлі побічних продуктів соняшнику кормозбиральним комбайном

* Вартість включає прямі витрати на збір біомаси та відрахування на амортизацію обладнання.
** Ціна дорівнює ціні продажу побічних продуктів соняшнику (W25%) у розмірі 33,8 євро/т без ПДВ.