Вартість заготівлі соломи зернових

21/12/2020

В Україні фермери можуть збирати від 2 до 4,5 т с.р. соломи на гектар. Солома зернових культур зазвичай має відносно низький вміст вологи (менше 20%) і може бути гранульована/тюкована або спалена без попереднього висушування. Слід зазначити, що найкраще значення вмісту вологи в соломі становить 11-15%.

Ланцюжок постачання соломи складається з валкування соломи зернозбиральним комбайном, тюкування, збору тюків та тимчасового зберігання поблизу поля, завантаження та транспортування тюків соломи до основного сховища. Виходячи з місцевих умов та наявної техніки, фермери можуть внести деякі зміни в даний ланцюжок постачання.

Початкові умови: тривалість збирання врожаю – 25 днів, тривалість роботи – 10 годин/день, відрахування на технічне обслуговування та ремонт – 5%, амортизація – 10 років, зарплата оператора – 17,7 євро/день. У розрахунках розглянуто три сценарії збирання соломи: мінімальний – збирання 2,0 т с.р./га; середній – збирання 3,0 т с.р./га; максимальний – урожай 4,5 т с.р./га. Великі квадратні тюки транспортуються вантажівкою з напівпричепом до сховища на відстань до 10 км.

Результати оцінки чистої вартості заготівлі соломи для трьох обсягів виходу біомаси на одиницю площі наведені на рисунку нижче. Амортизація є основною складовою витрат.

Вартість заготівлі соломи великим прес-підбирачем

Результати техніко-економічного обґрунтування ланцюга постачання соломи на основі прес-підбирача, що формує великі квадратні тюки наведені в таблиці нижче. При заготівлі соломи в обсязі 4,5 т с.р./га простий термін окупності становить 4,4 року. За сценарієм збирання середніх обсягів біомаси 3,0 т с.р., простий термін окупності такої заготівлі становить 5,8 років. При врожайності соломи 2,0 т с.р./га простий термін окупності заготівлі становить 8,1 року.

Техніко-економічна оцінка заготівлі соломи

* Вартість включає прямі витрати на збір біомаси та відрахування на амортизацію обладнання.
** Ціна дорівнює ціні продажу соломи (W15%) 20,8 EUR/т без ПДВ.