Оновлені дані щодо енергетичного потенціалу агробіомаси в Україні

21/12/2020

Річні обсяги (теоретичний потенціал) побічної продукції виробництва пшениці, ячменю, кукурудзи на зерно та соняшнику (солома, стебла, качани кукурудзи, головки соняшнику) можуть бути оцінені на рівні понад 111 млн т. Близько 73 млн т це технічний потенціал, тобто кількість побічної продукції, яка може бути зібрана. Економічний потенціал (кількість, доступна для виробництва енергії) оцінюється у 41 млн т (за даними 2019 року).  Структура економічного потенціалу основних сільськогосподарських залишків (загалом близько 11 млн т н.е.) представлена на рисунку нижче.

Структура економічного потенціалу основних сільськогосподарських залишків в Україні (2019), млн т н.е.

Географічна концентрація сільськогосподарських відходів дуже нерівномірна на території України. Солома пшениці та ячменю в основному доступна в південних та східних районах країни; залишки кукурудзи зосереджені в центральних та північних регіонах, тоді як найбільша кількість залишків соняшнику знаходиться в центральних та східних районах України.

Географічна концентрація вторинних сільськогосподарських залишків залежить від місцезнаходження відповідних харчових підприємств. Наприклад, найбільші олійноекстракційні заводи (генерація лушпиння соняшнику) розташовані у Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях України. Найбільші цукрові заводи (виробництво цукрової бурякової маси та меляси) розташовані у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській та Волинській областях.

The potential of energy crops depends mainly on the availability of unused agricultural land. The biggest potential is in Chernihiv, Zhytomyr, Rivne, Kyiv, Volyn and Lviv regions, where almost a half of all the underutilized lands are concentrated. Taking into account only abandoned agricultural lands that are not suitable for production of food crops along with lower yields at these lands, the economic potential of energy crops intended for the production of solid biofuels amounts to 4-5 Mtoe for growing on up to 1 mill ha (2019). Additional 2.6 Mtoe can be obtained at the expense of growing corn for biogas on another 1 mill ha of unused agricultural land.

Потенціал енергетичних культур залежить головним чином від наявності невикористаних сільськогосподарських угідь. Найбільший потенціал – у Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Київській, Волинській та Львівській областях, де зосереджена майже половина всіх маловикористаних земель. Беручи до уваги лише занедбані сільськогосподарські угіддя, які не придатні для виробництва продовольчих культур поряд із меншими врожаями на цих землях, економічний потенціал енергетичних культур, призначених для виробництва твердого біопалива, становить 4-5 млн т н.е. для вирощування на території до 1 млн. га (2019). Додаткові 2,6 млн тонн можна отримати за рахунок вирощування кукурудзи для отримання біогазу на ще 1 млн га незадіяних сільськогосподарських земель.

Потенціал соломи пшениці, доступний для виробництва енергії в Україні, тис. т н.е.
(економічний потенціал, загалом 2903 тис. т н.е.), 2019

Потенціал побічних продуктів виробництва кукурудзи на зерно, доступний для виробництва енергії в Україні, тис. т н.е.
(економічний потенціал, загалом 3566 тис. т н.е.), 2019

Потенціал побічних продуктів виробництва соняшника, доступний для виробництва енергії в Україні, тис. т н.е.
(економічний потенціал, загалом 1661 тис. т н.е.), 2019

 

Потенціал енергетичних рослин, доступний для виробництва енергії в Україні, тис. т н.е.
(економічний потенціал, загалом 4-5 млн т н.е.), 2019