Cектор біоенергетики продовжує динамічно розвиватись в Україні (статистика)

22/12/2018

За даними Енергетичного балансу України частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному постачанні первинної енергії у 2017 р. склала 4,4% (у 2016 р. було 3,8%). Темп зростання частки відновлюваних джерел енергії в Україні відповідає європейським показникам річного росту сектору ВДЕ. Лідером у структурі ВДЕ вже не перший рік виступає біоенергетичний сектор (показник “біопаливо та відходи” в Енергобалансі), займаючи 80% у виробництві енергії з ВДЕ.

У 2017 році обсяг «виробництва біопалив та відходів» склав 3618 тис. т н.е. (проти 3348 тис. т н.е. у 2016 р.), а обсяг «загального постачання первинної енергії з біопалив та відходів» – 3046 тис. т н.е. у 2017 р. (проти 2832 тис. т н.е. у 2016 р.) (Рис. 1). Різниця між зазначеними показниками відповідає експорту біопалив – 542 тис. т н.е. у 2017 р. (554 тис. т н.е. у 2016 р.).

Постачання первинної енергії з біопалив та відходів в обсязі 3046 тис. т н.е. еквівалентно заміщенню близько 3,8 млрд. м3 природного газу у 2017 році.

Рис. 1. Зростання виробництва енергії з біопалив в Україні протягом 2010-2017 рр.

Аналіз аналогічних даних за період 2010-2017 рр. свідчить про те, що середній темп росту сектору біоенергетики в Україні складає 43% на рік за показником «виробництво біопалив та відходів» і 33% на рік за показником «загальне постачання первинної енергії з біопалив та відходів» (Рис. 2). Такі темпи розвитку вказують на високу ймовірність виконання цілей по виробництву теплової енергії з біомаси, зазначених в Національному плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (НПДВЕ).

Рис. 2. Зростання виробництва енергії з біопалив в Україні протягом 2010-2017 рр., індикативні цілі НПДВЕ по виробництву теплової енергії з біомаси та прогноз до 2020 р.