Управління якістю дигестату

23/04/2020

Якість дигестату як органічного добрива визначається за чотирма основними групами показників, а саме вмістом поживних речовин, фазовим станом, стабільністю та вмістом шкідливих домішок (Рис. 1).

Рисунок 1 – Показники якості дигестату

Вміст поживних речовин, гумінових речовин та мікроелементів у дигестаті визначає його удобрювальну цінність, а відтак і потенційну ринкову вартість. Понаднормовий вміст окремих видів забруднень знижує його товарну цінність, обмежує сфери застосування або ж взагалі унеможливлює його подальше корисне використання без додаткової обробки. Вміст вологи та щільність продуктів із дигестату суттєво впливають на витрати з їх транспортування та внесення на поля. І, нарешті, ступінь стабільності позначається на зручності та безпеці у використанні та торгівлі.

Виробництво та використання дигестату як добрива вимагає управління та контролю його якості протягом усього циклу виробництва, починаючи від утворення сировини до використання дигестату як добрива. Управління якістю передбачає використання сировини з контрольованою високою якістю, попередню обробку деяких видів сировини, ретельний контроль процесу зброджування та технологічних параметрів, які впливають на якісні показники дигестату, подальшу його обробку, декларування, оптимальне зберігання та застосування як добрива. Загальну матрицю управління якістю дигестату можна представити так, як показано на Рис. 2.

Є два основні напрями управління якістю дигестату, а саме запобігання та обробка.

Основне правило полягає у тому, що, якщо ефективне видалення речовин-забрудників не може бути гарантоване ні попередньою обробкою, ні у процесі зброджування, відповідний матеріал не повинен використовуватися як вихідна сировина на біогазових установках, де дигестат використовується як добриво, або для інших сільськогосподарських цілей.

Рисунок 2 – Матриця управління якістю дигестату

 

Автор: Петро Кучерук – експерт Біоенергетичної асоціації України

 

Читайте також:

Органічне добриво як ланка рециклінгу поживних речовин

Споживання органічних добрив в Україні

Види органічних добрив, що виробляються в Україні, та їх ринкові ніші

Що таке дигестат?